Lachin, peye pataje jis ou!

In Lachin, Mondyal pa AHF

Remake ke dezyèm pi gwo ekonomi nan mond lan te resevwa prèske $ 1 milya nan Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya nan dènye deseni ki sot pase a, men li te kontribye jis $ 25 milyon dola, SIDA ...