Gwoup Affinity


Kowalisyon Kriz SIDA Black Leadership (BLACC), ansyen ke yo rekonèt kòm AHF Black AIDS Crisis Task Force, se yon inisyativ AIDS Healthcare Foundation (AHF) devlope pou kreye yon kowalisyon enfliyans kiltirèl Afriken-Ameriken ak defansè sante ki pral ankouraje sante seksyèl epi revolisyone kontak ak Afriken-Ameriken yo. kominote sou epidemi VIH/SIDA.

Lè yo bay lidè yo pouvwa nan domèn medikaman, relijyon, espò, politik, biznis, akademi, amizman ak òganizasyon sivik, manm BLACC ak sipòtè yo pale dirèkteman ak kominote nou an pou ankouraje responsablite seksyèl epi kenbe prevansyon ak tretman VIH/STD nan premye plan an. ajanda nasyonal Afriken-Ameriken.

Fanmi Afriken-Ameriken yo—ak jèn yo an patikilye—se demografik ki pi gwo risk pou nouvo ka VIH ak lanmò ki gen rapò ak SIDA Ozetazini. BLACC pran angajman pou ogmante konsyantizasyon, aksè a tès ak swen, ak defans nan non kominote Afriken-Ameriken atravè nasyon nou an.

Pou rantre nan, oswa pou plis enfòmasyon, kontakte Laura Morales Garcia.


FLUX vize ogmante pwofil kominote trans* ak sèks ki pa konfòme yo nan pwofite evènman sosyal, kreye espas ki an sekirite, ak inisyativ defans inovatè.

Ki moun ki nou yo se: FLUX se yon divizyon nasyonal AIDS Healthcare Foundation ki dedye a kreye espas ki an sekirite pou moun trans* ak sèks ki pa konfòme yo atravè:

Defans Dwa: Nou gen entansyon reponn a pwoblèm kap parèt ki gen enpak dirèk sou kominote nou yo epi mobilize kominote nou yo pou kreye chanjman.

Evènman nou yo vize pou ogmante pwofil kominote trans* ak sèks ki pa konfòme yo lè yo kreye espas ki selebre divèsite ak dinamik kominote nou an.

Maketing inovatè/Defans: Nou pran angajman pou nou bay yon platfòm pou pwoblèm defans ak kreye kontni ki pale ak detèminan sosyal sante yo ki gen enpak sou byennèt jeneral kominote trans la.

Pou rantre nan, oswa pou plis enfòmasyon, kontakte Laura Morales Garcia.

Ou ka jwenn evènman gwoup afinite nan  https://www.ahfparticipate.org


Depi 1987, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te pi devan nan bay medikaman dènye kri ak defans bay plis pase 892,000 pasyan nan 39 peyi. Kòm pi gwo founisè swen medikal VIH/SIDA Ozetazini, AHF ap elaji efò li pou rive jwenn plis moun k ap viv ak VIH, epi adrese pwoblèm kiltirèl ak sosyal yo te idantifye kòm makè enfeksyon nan kominote koulè yo.

AHF la LOUD li fè efò pou konbat VIH lè li itilize inisyativ maketing ki pa sèlman konpetan nan domèn kiltirèl, men ki efikas pou ankouraje chanjman konpòtman atravè kominote Latino nan peyi Etazini. moun transganr) pou metòd prevansyon pwouve ak swen medikal lè l sèvi avèk efò maketing kreyatif ki otantikman konprann ak pale ak divèsite ak popilasyon Latino Etazini an. Atravè edikasyon vize ak efò mesaj kolaborasyon ak antite antrepriz, pèsonalite amizman, lidè relijye yo ak moun ki gen enterè nan kominote a ki pataje yon vizyon menm jan an, LOUD kwè gen yon kominote Latino ki pi an sante ki disponib.

Pou rantre nan, oswa pou plis enfòmasyon, kontakte Laura Morales Garcia.


Impulse ap selebre anivèsè 10 ane li yo, kounye a nan 25 vil atravè lemond!

Ki moun ki enpilsyon?

Nan ete 2008 la, pousantaj VIH yo t ap monte pami gason masisi yo. Jose Ramos ak yon gwoup zanmi te chita nan kwizin li nan Los Angeles, CA epi yo te mande, "Poukisa?" Jose te pwoche bò kote Michael Weinstein, Prezidan SIDA Swen Sante Fondasyon, ki te dekri konsèp li pou Enpilsyon pou Jose. Michael te defi Jose pou l kòmanse yon revolisyon sosyal, e avèk sa, Impulse te fèt!

Ki sa ki se Impulse?

Enpilsyon Etazini se yon gwoup volontè moun ki aktif an kolaborasyon ak AIDS Healthcare Foundation (AHF) ki gen objektif pou ankouraje byennèt seksyèl ak fòm lè l sèvi avèk apwòch sosyal modèn. Federasyon chapit sa a dwe akonpli vizyon sa a atravè kraze baryè sosyal nan kominote ki gen bezwen sa yo.

Prevalans pwoblèm sa yo pami moun LBGT yo diferan nan chak vil. Nou konprann sa, men nou rekonèt tou n ap viv nan yon epòk mondyal kote ansanm nou ka jwenn yon solisyon. Gwoup volontè sa a kreye kanpay, evènman, ak kontni sou entènèt pou rive jwenn yon nouvo jenerasyon moun LBGT k ap viv nan yon mond modèn ak evolye rapid.

Impulse se kounye a pi gwo gwoup VIH/Bennèt nan mond lan, ki gen ladan l konplètman volontè epi, nan 12 dènye mwa yo, òganize plis pase 500 evènman ak plis pase 20 kanpay. Impulse gen plis pase 300 volontè nan 25 vil yo.

Pou plis enfòmasyon kontakte: [imèl pwoteje]

Ki moun ki Spark?

SPARK se yon gwoup otonòm, eklere ak angajman fanm, ki fèt pou motive ak enspire fanm yo; nan swen pwòp tèt ou ak lanmou pwòp tèt ou nan yon pèspektiv seksyèl pandan y ap enkòpore pwòp tèt yo seksyèl yo. Menm si konsyans pwòp tèt ou, byennèt seksyèl ak anbrase sisterhood, pandan y ap gen konvèsasyon reyèl nan espas sosyal. Lè nou konsidere ke fanm yo te toujou fondasyon kominote yo, yo pral dirije kounye a nan chaj la kòm motè chanjman nan kominote nou yo. Te lanse nan 2018.

Pou rantre nan, oswa pou plis enfòmasyon, kontakte Laura Morales Garcia.