FONDASYON SIDA SANTE:
MEDIKIN VAN AK DEFÒD KÒLÈK KABILITE POU PEYE

DEFÒK AMERIKEN


Se sa nou fè

Defans nan AHF ap pouse limit yo nan non dwa moun debaz pou plis pase trant ane. Li enpòtan pou òganizasyon nou an menm jan ak swen nou bay pasyan nou yo. Pandan ane yo, nou te grandi soti nan yon ti gwoup aktivis pasyone nan yon gwo pisans pou chanjman politik, ekonomik ak sosyal atravè peyi a.

Kanpay nou yo travay ansanm pou defann dwa moun fondamantal ki fikse ton pou sante ak byennèt Ozetazini ak pi lwen. Nou goumen pou pi ba pri dwòg, lojman abòdab, aksè egal nan swen sante, ak anpil lòt bagay ankò. Kanpay nou yo varye, men yo tout gen yon bagay an komen; goumen pou sa ki dwat. 

Imaj
Imaj
Imaj

Pwoteje Defans Debaz Jodi a!

Imaj

Lojman se yon dwa moun

Lojman ki pa abòdab, ki enstab mennen nan rezilta sante negatif pou tout moun ki fè eksperyans li, espesyalman moun k ap viv ak VIH ak SIDA. Kriz lojman abòdab nan tout peyi a bezwen aksyon ijan.

GOUMEN POU JISTIS LAJMAN
Imaj

Medicare 4 Tout!

Aksè nan swen sante se yon dwa moun. AHF andose pwopozisyon Kongrè a Medicare-For-All ki ta rann swen sante ki finanse ak taks disponib pou tout Ameriken yo.

ANTRE MOUVMAN AN
Imaj

Se pou 340B

Pwogram Prix Medikaman 340B ede bay pi bon rezilta sante pou plizyè milyon Ameriken. Pwogram nan anba atak konpayi pharmaceutique visye, men nou pa fè bak san batay.

PRAN AKSYON

EKIP MOBILIZASYON AHF LA POU FE YON DIFERANS


Se sa nou te rele pou nou fè. Nou gen kè. Nou gen pasyon.
AHF konpoze de inovatè ak lidè panse. Nou ap deplwaye de pli zan pli nouvo tandans sosyal ak teknoloji pou optimize efò kontak nou yo, fè aksyon ak defi inegalite yo. Swiv nou sou Facebook. Nou voye ekip remakab nou an sou vwayaj etonan pou kanpe deyò nan mitan foul moun yo pou bay sipò ak bay odyans nou an pouvwa. Pandan n ap ankouraje angajman kominote a ak konsyantizasyon mak pi devan, enèji nou an ap toujou konsantre sou moun nou chwazi pou sèvi yo.
JOIN NOU NAN PWOCHÈN EVÈNMAN NOU
Swiv nou sou Facebook