Jeremy Zellers
Ofisye Anchèf Adjwen Famasi

Jeremy Zellers se Ofisye Anchèf Adjwen Famasi a epi li travay pou kenbe operasyon siksè divizyon famasi AHF. Ki baze prensipalman nan Atlanta GA ak Ft Lauderdale FL, Jeremy responsab pou revize workflow ak teknoloji, asire efikasite ak efikasite atravè tout platfòm yo. Avèk sipèvizyon dirèk sou ekip pharmaceutique ak enfòmatik otomatik AHF Pharmacy, Jeremy ede yon wòl kle nan aplikasyon automatisation, robotik, ak plizyè solisyon lojisyèl asire wòl AHF kòm yon lidè nan pratik famasi modèn.

Apre li te gradye nan Inivèsite Duquesne an 1998, Jeremy te dedye karyè li nan swen pasyan VIH kòmanse kòm yon famasyen espesyalite VIH an 2000 nan Washington DC. Li te parèt kòm yon lidè aktif nan kominote a, li te anseye klas edikasyon pasyan yo ak dirijan gwoup sipò. Jeremy te sèvi kòm yon oratè volontè pou DC Chapter nan AETC, kòm yon konsiltan nan DC ADAP Advisory Committee, e dènyèman ko-prezante konvèsasyon ki konsantre sou VIH nan Asambia, yon konferans famasi espesyalite nasyonal.

Mesye Zellers te antre nan AHF pou premye fwa an 2009 kòm Manadjè Famasi pou ouvri ak opere famasi klinik Washington DC. Apre yo fin fè nouvo lokal la vin tounen yon sit ki gen siksè, li te nonmen kòm Direktè Rejyonal Famasi an 2011. An 2016, Jeremy te elve nan pozisyon Direktè Senior Devlopman Sistèm Famasi, e kounye a, li sèvi nan wòl li ye kounye a nan Ofisye Adjwen anchèf Famasi depi 2019. Kontinye konsantrasyon yo demontre pandan tout karyè li, Jeremy kontinye travay kole kole ak ekip Lejislatif ak Defans AHF yo ap fè espresyon pou swen sante ak aksè medikaman pou pasyan VIH yo ak popilasyon pasyan ki pa sèvi yo.

Imaj