Imaj

Fondasyon SIDA SIDA:
Medsin dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye

Imaj

Estaj nan AHF

Yon estaj nan AIDS Healthcare Foundation (AHF) se pa sèlman yon etap; se yon eksperyans transfòmasyon ki fòme karyè ou pandan w ap pèmèt ou goumen pou sa ki dwat.

Nou ofri yon pwogram inik ki melanje fòmasyon nan travay la ak yon angajman pou fè yon enpak siyifikatif nan swen sante ak pi lwen. Nan AHF, nou wè estaj kòm plis pase yon opòtinite aprantisaj; yo se yon pad lansman pou lavni ou.

Aplike Jodi a
Imaj

Diferans nan AHF

Isit la nan AHF, entèn nou yo se yon pati enpòtan nan kominote AHF. Nou ankouraje chak klas entèn yo pou yo fè kontribisyon enpòtan nan misyon nou an nan pote pèspektiv inik yo nan ekip nou yo.
Imaj
Fòmasyon nan mond reyèl la: Jwenn eksperyans pratik ak ekspoze nan defi mond reyèl la ki pral akselere kwasans ou ak prepare w pou karyè ou. 
Imaj
Defann jistis sosyal: Nou ankouraje estajyè AHF pou yo rantre nan anplwaye nou yo nan efò jistis sosyal ak defans nou yo, pou mete w sou premye liy batay pou sa ki dwat.
Imaj
Sipò peye: Isit la nan AHF, tout estaj nou yo se opòtinite peye. Nou kwè ke ou merite jwenn yon konpansasyon jistis pou travay di ou ak devouman nan misyon nou an.
Imaj

Jwenn ak Ekip nou an

Nan AHF, nou priyorite kwasans edikasyon ou ak devlopman konpetans pwofesyonèl ki gen anpil valè. Pwogram estaj nou an kouvri plizyè depatman, tankou:

• Finans
• Resous imen
• Sante Piblik
• Defans Mondyal ak Domestik
• Teknoloji enfòmasyon (IT)
• Sèvis famasi 
• Maketing & Kominikasyon 

Nou bay konsèy, konsèy, ak opòtinite pou ou kontribye nan pwojè ki enpòtan.

Aplike Jodi a

Ki moun ki ta dwe aplike?

Pou kalifye pou yon estaj AHF, aplikan yo dwe enskri kounye a nan yon pwogram k ap chèche diplòm oswa fèk fè youn. Ou ta dwe gen omwen 18 ane fin vye granmoun ak anvi fè yon diferans nan mond lan nan swen sante.
Kontakte Nou

Aplike Jodi a

Pa tann pou kòmanse karyè ou ak yon estaj AHF. Pou aplike, ranpli fòm sa a, epi ekip nou an ap kontakte ou. Mèsi pou enterè ou nan yon estaj ak AIDS Healthcare Foundation.