Imaj

Karyè nan AHF

Kote pasyon rankontre objektif

Isit la nan AHF, nou devwe pou nouri yon kominote pwofesyonèl ki pataje vizyon nou sou yon mond kote swen sante se yon dwa, pa yon privilèj. Eksplore divès opòtinite nou ofri epi vin yon pati nan kominote AHF jodi a.

Imaj

Karyè nan AHF

KÒMANSE VWAYAJ OU NAN AHF

Objektif nou se kontribye ak sipòte anplwaye nou yo. Kit enterè ou genyen ladan l devlopman karyè ak avansman, oswa yon pivot karyè, nou ankouraje w kiltive vwayaj ou. Klike sou yo browse pou opòtinite karyè ouvè jodi a!

Imaj

Fondasyon SIDA SIDA:
Medsin dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye

ImajImaj

Fè plis pase yon lavi. Fè yon diferans.
Fè plis pase yon lavi. Fè yon diferans.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) se pi gwo founisè swen ak sèvis VIH nan mond lan. Rantre nan ekip AHF la vle di vin yon pati nan yon kominote swen sante mondyal k ap chanje lavi pou pi bon.

Travay nou an kondwi pa pasyon ak objektif pandan n ap fè efò pou bay bon jan kalite sèvis swen sante, defans, ak sipò bay divès kominote atravè peyi a ak atravè mond lan. Kit ou se yon pwofesyonèl swen sante, famasyen, defansè, manadjè ka, pwofesyonèl maketing, oswa kap chèche yon bagay nouvo, AHF gen yon kote pou ou fè yon diferans.

Nou Se Yon Fanmi

Plis menm jan ak diferan, nan AHF nou se yon fanmi ki vize pou enspire ak kreye chanjman ansanm. Klike pou w wè kèk nan kòmantè manm ekip nou yo sou AHF.

Opòtinite Fellowship

Vizyon AHF pou lavni se pou elaji efò prevansyon epi redwi kantite total nouvo ka VIH atravè mond lan. Nou ofri opòtinite pou bous klinik VIH pou moun ki enterese devlope ak elaji vizyon nou an. Aprann plis sou Opòtinite AHF Klinik Fellowship AHF la.

AHF FELLOWSHIPS
Imaj

Imaj

Imaj

Lavi Nan AHF

Nan AHF, nou kwè nan ankouraje yon anviwònman travay enklizif, sipò, ak kolaborasyon. Angajman nou an nan devlopman pwofesyonèl ak byennèt anplwaye asire ke ou ka pwospere tou de pèsonèlman ak pwofesyonèl. Gade opòtinite karyè yo epi rantre nan kominote AHF jodi a.

KARYE NAN AHF

Anplwaye aktyèl yo

Deja yon anplwaye AHF? Ou nan bon plas. Nou kwè nan nouri talan anndan ak bay anplwaye nou yo opòtinite pou devlope karyè yo. Kòm yon anplwaye aktyèl, ou gen aksè a yon pakèt opòtinite travay. Gade nan pozisyon ouvè jodi a.

APLIKAN ENtèn
Imaj

Imaj
Imaj

Opòtinite Fellowship

Kòmanse karyè ou nan AHF jodi a! Kòm yon òganizasyon ki oryante fanmi, nou fyè dèske nou pran swen anplwaye nou yo ak fanmi yo atravè pwogram konpansasyon ak benefis nou an. Pou plis enfòmasyon, kòmanse browse opòtinite karyè nou jodi a!
WÈ OPÒTINITE

Imaj

Lavi Nan AHF

Kòmanse karyè ou jodi a nan AHF! Nan AHF, nou se yon fanmi e sa vle di nou pran swen anplwaye nou yo ak fanmi yo nan bay avantaj anplwaye nou yo. Kòmanse browse opòtinite karyè jodi a!

KARYE NAN AHF

Imaj

Akselere karyè ou

Ou deja fè pati Fanmi AHF? Gwo! Objektif nou se kontribye ak sipòte anplwaye nou yo. Kit enterè ou genyen ladan l devlopman karyè ak avansman, oswa yon pivot karyè, nou ankouraje w kiltive vwayaj ou. Klike sou yo browse pou opòtinite karyè ouvè jodi a!

APLIKAN ENtèn

Valè nou


Nan AHF, nou devwe pou kreye yon anviwònman travay ak kilti ki pèmèt manm ekip nou yo pwospere. Nou kwè nan bay zouti ak opòtinite pou siksè, ki gen ladan chemen karyè inik, kwasans entèn, ak yon pwogram referans konpetitif ki pèmèt anplwaye nou yo rekòmande kandida yo kwè nan yo. enpak sou mond lan. Pou asire ke rekòmandasyon ak aplikasyon entèn yo rekonèt, nou mande anplwaye nou yo sèvi ak adrès imel AHF yo lè y ap soumèt yo.

Join nou nan AHF, kote karyè ou pa sèlman yon travay—se yon chans pou fè yon enpak dirab pandan w ap fè yon diferans enpòtan nan lavi lòt moun chak etap nan chemen an.

Deja abitye ak liy sèvis nou yo?

Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj

Deja abitye ak liy sèvis nou yo?

Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj
Imaj

Deja abitye ak liy sèvis nou yo?


Pou plis pase 30 ane, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te angaje nan bay pasyan nou yo medikaman dènye kri ak defans, kèlkeswa kapasite pou peye. AHF ofri swen medikal avanse pou moun k ap viv ak VIH.

APRANN PLIS


Nan Famasi AHF, famasyen nou yo ki resevwa fòmasyon klinik fè patenarya avèk ou pou bay sèvis pèsonalize ak pratik yon sèl-stop ki amelyore kalite lavi ou. Nou pran swen sou byennèt ou ak espere pran swen ou pou ane kap vini yo.

APRANN PLIS


Sèvis Swen Sante AHF bay kliyan aksè a plis espesyalis, medikaman ak sèvis yo bezwen. Èske w ap chèche vin yon founisè oswa yon doktè nan youn nan lokal nou yo? Vizite paj karyè nou an anba a!

APRANN PLIS


Lè w ap achte nan Out of the Closet Thrift Stores, w ap ede dirèkteman moun k ap viv ak VIH ak SIDA. Katrevendis sis santim chak dola yo kolekte nan magazen nou yo finanse dirèkteman pwogram VIH/SIDA AIDS Healthcare Foundation ak nouvo sèvis lojman yo, ansanm ak famasi sou plas yo ak tès VIH gratis.

APRANN PLIS


AHF te lanse 'Healthy Housing Foundation', ki bay inite lojman desan a yon pri abòdab pou moun ki pa gen anpil revni, ki gen ladan fanmi ki gen timoun, ak moun ki te deja pa gen abri oswa ki san kay.

APRANN PLIS

Kanpay defans yo enkli gwo evènman tankou Jounen Entènasyonal Kapòt, ak Jounen Mondyal SIDA.

APRANN PLIS


Positive Healthcare, Divizyon Swen Jere AIDS Healthcare Foundation, te bay moun k ap viv ak bon jan kalite swen sante depi 1995 lè li te kòmanse premye plan sante Medicaid nan peyi a pou moun ki gen VIH k ap viv nan Los Angeles.

APRANN PLISKòmanse kòm yon ti gwoup aktivis k ap goumen pou sa ki dwat, òganizasyon nou an te vin tounen yon pisans ki gen enpak ki gen ladann ajan chanjman politik, sosyal ak ekonomik.

APRANN PLIS
Sèvis Nou Ofri

Konsantre sou mete moun anvan pwofi, AHF opere yon seri liy sèvis ki pa pou pwofi yo rele "AHF Circle of Care." Li plis sou fason sèvis nou yo kreye yon sèk swen konplè ki parfe adapte a bezwen kliyan nou yo.

Sant Swen Sante ak Byennèt AHF


Sant Swen Sante AHF yo ofri swen espesyal pou VIH ki ofri pa anplwaye ki gen eksperyans ak konpasyon. Nou bay sèvis medikal avanse ki fèt espesyalman pou ou. Si w ap chèche tès VIH oswa STD nan menm jou a, pase nan youn nan Sant Byennèt AHF nou yo. Nou pral fè ou teste epi soti nan pòt la nan yon tan pa.

Plis Detay

AHF
Famasi


Nan Famasi AHF, preskripsyon ou a sove lavi. Katrevendis sis santim nan chak dola yo fè nan etablisman nou yo bay swen espesyal pou VIH isit la ak atravè mond lan. Ak sèvis livrezon, kote pratik, anbalaj aderans, ak plis ankò, w ap mande poukisa ou pa t ap itilize famasi nou yo pi bonè.

Siyen m '

Manje
Pou Sante


Food for Health se yon pwogram inovatè ki konbine sèvis gadmanje manje, repa cho abòdab, ak edikasyon manje pou adrese ensekirite alimantè k ap grandi atravè nasyon an. Nou bay manje ak manje ki an sante ak nourisan nan tout Konte Los Angeles.

Jwenn Sèvis Manje

Soti nan magazen Thrift klozèt la


Out of the Closet se magazen ki pi fantastik nan mond lan. Abitye yo konnen kòm "sekrè ki pi byen kenbe nan vil la," 96 santim chak dola ale nan sèvis VIH/SIDA AIDS Healthcare Foundation ofri.

Achte oswa bay jodi a

Fondasyon Lojman Sante


Healthy Housing Foundation Powered by AHF, (HHF) bay inite lojman ki estab, abòdab pou moun ki nan bezwen. Atravè modèl biznis inovatè yo, yo kapab bay lojman rapid ak efikasite. Li plis sou HHF ak misyon li anba a.
Plis Detay

AHF
Defans mondyal la


Ekip defansè mondyal nou an angaje nan batay pou sa ki dwat. Ekip defans mondyal AHF a mete bezwen kliyan nou yo an premye chak fwa, depi nan dirijan chaj pou mande aksè egal a vaksen yo pou ede peyi ki gen revni fèb jwenn aksè nan swen pou sove lavi yo.

Patisipe

Pozitif
Swen sante


Si w gen Medicare ak VIH, tcheke PHP (HMO SNP). PHP ka bon plan Medicare Advantage pou ou. Li kouvri tout sa Original Medicare kouvri ak anpil plis ankò. PHP disponib nan Konte Los Angeles, CA; Konte Broward, Duval, ak Miami-Dade, FL.

Aplike Jodi a

AHF
Pledwaye


Advocacy ekri nan misyon AIDS Healthcare Foundation epi li pouse òganizasyon nou an goumen pou sa ki dwat. Nou pran angajman pou nou fè byen atravè peyi a. Jwenn plis enfòmasyon sou fason ou ka patisipe nan anpil efò defans AHF jodi a.

Patisipe

Sèvis Nou Ofri

Konsantre sou mete moun anvan pwofi, AHF opere yon seri liy sèvis ki pa pou pwofi yo rele "AHF Circle of Care." Li plis sou fason sèvis nou yo kreye yon sèk swen konplè ki parfe adapte a bezwen kliyan nou yo.

Sant Swen Sante ak Byennèt AHF

Sant Swen Sante AHF yo ofri swen espesyal pou VIH ki ofri pa anplwaye ki gen eksperyans ak konpasyon. Nou bay sèvis medikal avanse ki fèt espesyalman pou ou. Si w ap chèche tès VIH oswa STD nan menm jou a, pase nan youn nan Sant Byennèt AHF nou yo. Nou pral fè ou teste epi soti nan pòt la nan yon tan pa.

Plis Detay

AHF Famasi

Nan Famasi AHF, preskripsyon ou a sove lavi. Katrevendis sis santim nan chak dola yo fè nan etablisman nou yo bay swen espesyal pou VIH isit la ak atravè mond lan. Ak sèvis livrezon, kote pratik, anbalaj aderans, ak plis ankò, w ap mande poukisa ou pa t ap itilize famasi nou yo pi bonè.

Siyen m '

Manje pou Sante

Food for Health se yon pwogram inovatè ki konbine sèvis gadmanje manje, repa cho abòdab, ak edikasyon manje pou adrese ensekirite alimantè k ap grandi atravè nasyon an. Nou bay manje ak manje ki an sante ak nourisan nan tout Konte Los Angeles.

Jwenn Sèvis Manje

Soti nan magazen Thrift klozèt la

Out of the Closet se magazen ki pi fantastik nan mond lan. Abitye yo konnen kòm "sekrè ki pi byen kenbe nan vil la," 96 santim chak dola ale nan sèvis VIH/SIDA AIDS Healthcare Foundation ofri.

Achte oswa bay jodi a

Fondasyon Lojman Sante

Healthy Housing Foundation Powered by AHF, (HHF) bay inite lojman ki estab, abòdab pou moun ki nan bezwen. Atravè modèl biznis inovatè yo, yo kapab bay lojman rapid ak efikasite. Li plis sou HHF ak misyon li anba a.

Plis Detay

AHF Global Advocacy

Ekip defansè mondyal nou an angaje nan batay pou sa ki dwat. Ekip defans mondyal AHF a mete bezwen kliyan nou yo an premye chak fwa, depi nan dirijan chaj pou mande aksè egal a vaksen yo pou ede peyi ki gen revni fèb jwenn aksè nan swen pou sove lavi yo.

Patisipe

Swen Sante pozitif

Si w gen Medicare ak VIH, tcheke PHP (HMO SNP). PHP ka bon plan Medicare Advantage pou ou. Li kouvri tout sa Original Medicare kouvri ak anpil plis ankò. PHP disponib nan Konte Los Angeles, CA; Konte Broward, Duval, ak Miami-Dade, FL.

Aplike Jodi a

Defans AHF

Advocacy ekri nan misyon AIDS Healthcare Foundation epi li pouse òganizasyon nou an goumen pou sa ki dwat. Nou pran angajman pou nou fè byen atravè peyi a. Jwenn plis enfòmasyon sou fason ou ka patisipe nan anpil efò defans AHF jodi a.

Patisipe