Federasyon AHF

Gwoup Affinity

Affinity
Gwoup

Federasyon AHF

AIDS Healthcare Foundation (AHF) pran angajman pou l bay tout moun ki bezwen sèvis nou yo bon jan kalite swen. Pou pi byen rive jwenn popilasyon ki pa gen desèvi atravè nasyon an epi amelyore patenarya kominotè nou yo, nou te kreye gwoup afinite espesyalize. Sougwoup volontè sa yo nan AHF kreye mesaj ak evènman pou ankouraje epi bay sèvis prevansyon ak tès, defans, tretman medikal, ak sipò.

Ale nan yon gwoup: 

Imaj
Imaj
Imaj
somos loud logo
Imaj
HIVCare.org
Imaj

Chwazi yo dwe: Otorize

Black Leadership AIDS Crisis Coalition ki gen pouvwa AHF, an patenarya ak Latino Outstanding Understanding Division (LOUD), envite manm kominote nou yo renmen anpil nan yon seri chat nan dife ki rele “Mwen chwazi.” Seri konvèsasyon sa a pral eksplore divès opinyon ak eksperyans moun ki tonbe nan yon pakèt santiman vaksinasyon COVID.

Objektif nou se kreye espas ki an sekirite non sèlman pou opòtinite angajman pou moun yo santi yo otorize, men tou pou bay aksè a enfòmasyon enpòtan anpil, yo nan lòd yo pran yon desizyon enfòme konsènan vaksen COVID pou lavi endividyèl yo.


BLACC la vle di Black Leadership AIDS Crisis Coalition

VIZIT wEBSITE

La Coalición de Crisis de SIDA de Liderazgo Negro impulsada pa AHF, en asosiyasyon avèk la Divizyon Latina deComprensión y Entendimiento (LOUD), envite a nou keridos manm nan kominote a yon seri de charlas trè enpòtan ki gen tit "Estoy elijman".Esta serie conversacional explorará las diversas opinions y experiencias de moun ki se encuentran dentro de un amplio espectro de sentimientos sobre la vaksinasyon COVID-19. Nou objektif se kreye espas ki garanti yo pa sèlman pou oportunidades de compromiso para que las personas se sientan empoderadas, sino tou pou bay aksèe enfòmasyon vital, ak fin pran yon desizyon enfòmasyon ak konsènan vaksen yo nan COVID-19 para sus vidas individuales.

Imaj

Enpilsyon - Cselebre 10 ane

VIZIT wEBSITE

Ki moun ki enpilsyon?
Nan ete 2008 la, pousantaj VIH yo t ap monte pami gason masisi yo. Jose Ramos ak yon gwoup zanmi te chita nan kwizin li nan Los Angeles, CA, epi yo te mande, "Poukisa?" Jose te pwoche bò kote Michael Weinstein, Prezidan SIDA Swen Sante Fondasyon, ki te dekri konsèp li pou Enpilsyon pou Jose. Michael te defi Jose pou l kòmanse yon revolisyon sosyal, e avèk sa, Impulse te fèt!

Ki sa ki se Impulse?
Enpilsyon Etazini se yon gwoup volontè moun ki aktif an kolaborasyon ak AIDS Healthcare Foundation, ki gen objektif se ankouraje seksyèl ak byennèt fòm lè l sèvi avèk apwòch sosyal modèn. Federasyon chapit sa a dwe akonpli vizyon sa a nan kraze baryè sosyal nan kominote ki gen bezwen sa yo.

Prévalence de pwoblèm sa yo nan mitan LGBTQ moun yo diferan nan chak vil. Nou konprann sa, men nou rekonèt tou n ap viv nan yon epòk mondyal kote ansanm, nou ka jwenn yon solisyon. Gwoup volontè sa a kreye kanpay, evènman, ak kontni sou entènèt pou rive jwenn yon nouvo jenerasyon LGBTQ moun ki ap viv nan yon mond modèn e ki rapidman evolye.

Impulse se kounye a pi gwo gwoup VIH/Bennèt nan mond lan, ki gen antyèman ak volontè, epi, nan 12 dènye mwa yo, òganize plis pase 500 evènman ak plis pase 20 kanpay. Impulse gen plis pase 300 volontè nan 25 vil yo.

Pou plis enfòmasyon kontakte: [imèl pwoteje]

Imaj

BLACC la vle di Black Leadership AIDS Crisis Coalition

VIZIT wEBSITE

Kowalisyon Kriz SIDA Black Leadership (BLACC) se yon gwoup afinite nan AIDS Healthcare Foundation. Gwoup la te devlope pou kreye yon kowalisyon enfliyans kiltirèl Nwa-Ameriken ak defansè sante, ki atravè itilizasyon mesaj ak inisyativ inovatè ki enpòtan pou kiltirèl, ap revolisyone kontak ak kominote Nwa Ameriken an epi ogmante edikasyon ak konsyantizasyon sante ak byennèt seksyèl. , epi pote pi gwo konsyans sou pwoblèm jistis sosyal yo ki gen enpak disproporsyonel sou sante ak byennèt Nwa Ameriken yo.

Manm ak sipòtè BLACC yo pale dirèkteman ak kominote nou an pou ankouraje responsablite seksyèl epi kenbe prevansyon ak tretman VIH/STD ak pwoblèm defans sa yo ki gen enpak sou ogmantasyon epidemi an pi devan ajanda nasyonal Nwa-Ameriken an.

Fanmi Nwa-Ameriken yo—ak jèn yo an patikilye—se demografik ki pi gwo risk pou nouvo ka VIH ak lanmò ki gen rapò ak SIDA Ozetazini. BLACC pran angajman pou ogmante konsyantizasyon, aksè a tès ak swen, ak defans nan non kominote Nwa-Ameriken atravè nasyon nou an.

Somos lous logo

SOMOSLOUD

VIZIT wEBSITE

AHF la SOMOSLOUD li fè efò pou konbat VIH lè li itilize inisyativ maketing ki pa sèlman konpetan nan domèn kiltirèl, men ki efikas pou ankouraje chanjman konpòtman atravè kominote Latino nan peyi Etazini.

Efò sa yo espesyalman chèche konekte sub-popilasyon Latino ki an risk yo (egzanp, jèn, masisi, fanm, ak moun ki transganr) ak metòd prevansyon pwouve ak swen medikal lè l sèvi avèk efò maketing kreyatif ki otantikman konprann ak pale ak divèsite nan US Latino. popilasyon an. Atravè edikasyon vize ak efò mesaj kolaborasyon ak antite antrepriz, pèsonalite amizman, lidè relijye yo, ak moun ki gen enterè nan kominote a ki pataje yon vizyon menm jan an, LOUD kwè gen yon kominote Latino ki pi an sante ki disponib.

Imaj

FLUX - Powered by Idantite

VIZIT wEBSITE

FLUX vize ogmante pwofil kominote trans* ak sèks ki pa konfòme yo nan pwofite evènman sosyal, kreye espas ki an sekirite, ak inisyativ defans inovatè.

Ki moun ki nou yo se: FLUX se yon divizyon nasyonal AIDS Healthcare Foundation ki dedye a kreye espas ki an sekirite pou moun trans* ak sèks ki pa konfòme yo atravè:

Defans Dwa: Nou gen entansyon reponn a pwoblèm kap parèt ki gen enpak dirèk sou kominote nou yo epi mobilize kominote nou yo pou kreye chanjman.

Evènman nou yo vize pou ogmante pwofil kominote trans* ak sèks ki pa konfòme yo lè yo kreye espas ki selebre divèsite ak dinamik kominote nou an.

Maketing inovatè/Defans: Nou pran angajman pou nou bay yon platfòm pou pwoblèm defans ak kreye kontni ki pale ak detèminan sosyal sante yo ki gen enpak sou byennèt jeneral kominote trans la.

Ki moun ki Spark?
SPARK se yon gwoup otonòm, eklere, ak angajman fanm, ki fèt pou motive ak enspire fanm yo; nan swen pwòp tèt ou ak lanmou pwòp tèt ou nan yon pèspektiv seksyèl pandan y ap enkòpore pwòp tèt yo seksyèl yo. Atravè konsyans pwòp tèt ou, byennèt seksyèl, ak anbrase sisterhood pandan w ap gen konvèsasyon reyèl nan espas sosyal. Kòm fanm yo te toujou fondasyon kominote yo, kounye a yo pral dirije nan chaj la kòm motè chanjman nan kominote nou yo.

Si w enterese vin yon manm, sèvi kòm volontè ak/oswa ou ta renmen plis enfòmasyon sou Gwoup sa yo, tanpri pa ezite voye yon imèl. Laura Morales Garcia, Manadjè gwoup Affinity, oswa rele 323-860-5200 oswa 323-308-1821.