AIDS Healthcare Foundation se yon san bi likratif mondyal ki bay medikaman dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye.

Kounye a nou se pi gwo founisè swen medikal VIH nan mond lan.

AIDS Healthcare Foundation se yon san bi likratif mondyal ki bay medikaman dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye.

Kounye a nou se pi gwo founisè swen medikal VIH nan mond lan.

Konsènan AIDS Healthcare Foundation

AIDS Healthcare Foundation (AHF) ki baze nan Los Angeles se yon òganizasyon mondyal san bi likratif ki bay bon jan kalite swen ak sèvis VIH bay moun ki nan bezwen. Nou jenere nouvo fason inovatè pou trete ak abòde baryè pou pran swen kliyan nou yo atravè yon rezo famasi, boutik économie, sant sante ak byennèt, lokasyon lojman abòdab, ak pwogram sèvis manje.

Te fonde an 1987, AHF te kòmanse kòm yon rezo ospis ki angaje nan "batay pou moun ki vivan yo ak pran swen moun ki mouri yo." Depi lè sa a, AHF te elaji, vire ospis yo nan sant swen sante, ak bati yon nouvo paradigm pou swen VIH tou de nan Etazini ak atravè mond lan. 

Sou lidèchip Prezidan ak ko-fondatè Michael Weinstein, AHF te grandi soti nan yon gwoup zanmi ki dedye a kreye swen ospis diy pou vin pi gwo òganizasyon SIDA nan mond lan. Prezidan Michael Weinstein te nan tèt la nan kreye dènye kri swen sante ak pwogram defans epi li kontinye pouse òganizasyon an pi devan nan objektif pou sove plis lavi atravè mond lan.  

AIDS Healthcare Foundation (AHF) ki baze nan Los Angeles se yon òganizasyon mondyal san bi likratif ki bay bon jan kalite swen ak sèvis VIH bay moun ki nan bezwen. Nou jenere nouvo fason inovatè pou trete ak abòde baryè pou pran swen kliyan nou yo atravè yon rezo famasi, boutik économie, sant sante ak byennèt, lokasyon lojman abòdab, ak pwogram sèvis manje.

Te fonde an 1987, AHF te kòmanse kòm yon rezo ospis ki angaje nan "batay pou moun ki vivan yo ak pran swen moun ki mouri yo." Depi lè sa a, AHF te elaji, vire ospis yo nan sant swen sante, ak bati yon nouvo paradigm pou swen VIH tou de nan Etazini ak atravè mond lan. 

Sou lidèchip Prezidan ak ko-fondatè Michael Weinstein, AHF te grandi soti nan yon gwoup zanmi ki dedye a kreye swen ospis diy pou vin pi gwo òganizasyon SIDA nan mond lan. Prezidan Michael Weinstein te nan tèt la nan kreye dènye kri swen sante ak pwogram defans epi li kontinye pouse òganizasyon an pi devan nan objektif pou sove plis lavi atravè mond lan.  

Michael Weinstein

Sèvis Nou Ofri

Konsantre sou mete moun anvan pwofi, AHF opere yon seri liy sèvis ki pa pou pwofi yo rele "AHF Circle of Care." Li plis sou fason sèvis nou yo kreye yon sèk swen konplè ki parfe adapte a bezwen kliyan nou yo.

Sant Swen Sante ak Byennèt AHF


Sant Swen Sante AHF yo ofri swen espesyal pou VIH ki ofri pa anplwaye ki gen eksperyans ak konpasyon. Nou bay sèvis medikal avanse ki fèt espesyalman pou ou. Si w ap chèche tès VIH oswa STD nan menm jou a, pase nan youn nan Sant Byennèt AHF nou yo. Nou pral fè ou teste epi soti nan pòt la nan yon tan pa.

Plis Detay

AHF
Famasi


Nan Famasi AHF, preskripsyon ou a sove lavi. Katrevendis sis santim nan chak dola yo fè nan etablisman nou yo bay swen espesyal pou VIH isit la ak atravè mond lan. Ak sèvis livrezon, kote pratik, anbalaj aderans, ak plis ankò, w ap mande poukisa ou pa t ap itilize famasi nou yo pi bonè.

Siyen m '

Manje
Pou Sante


Food for Health se yon pwogram inovatè ki konbine sèvis gadmanje manje, repa cho abòdab, ak edikasyon manje pou adrese ensekirite alimantè k ap grandi atravè nasyon an. Nou bay manje ak manje ki an sante ak nourisan nan tout Konte Los Angeles.

Jwenn Sèvis Manje

Soti nan magazen Thrift klozèt la


Out of the Closet se magazen ki pi fantastik nan mond lan. Abitye yo konnen kòm "sekrè ki pi byen kenbe nan vil la," 96 santim chak dola ale nan sèvis VIH/SIDA AIDS Healthcare Foundation ofri.

Achte oswa bay jodi a

Fondasyon Lojman Sante


Healthy Housing Foundation Powered by AHF, (HHF) bay inite lojman ki estab, abòdab pou moun ki nan bezwen. Atravè modèl biznis inovatè yo, yo kapab bay lojman rapid ak efikasite. Li plis sou HHF ak misyon li anba a.
Plis Detay

AHF
Defans mondyal la


Ekip defansè mondyal nou an angaje nan batay pou sa ki dwat. Ekip defans mondyal AHF a mete bezwen kliyan nou yo an premye chak fwa, depi nan dirijan chaj pou mande aksè egal a vaksen yo pou ede peyi ki gen revni fèb jwenn aksè nan swen pou sove lavi yo.

Patisipe

Pozitif
Swen sante


Si w gen Medicare ak VIH, tcheke PHP (HMO SNP). PHP ka bon plan Medicare Advantage pou ou. Li kouvri tout sa Original Medicare kouvri ak anpil plis ankò. PHP disponib nan Konte Los Angeles, CA; Konte Broward, Duval, ak Miami-Dade, FL.

Aplike Jodi a

AHF
Pledwaye


Advocacy ekri nan misyon AIDS Healthcare Foundation epi li pouse òganizasyon nou an goumen pou sa ki dwat. Nou pran angajman pou nou fè byen atravè peyi a. Jwenn plis enfòmasyon sou fason ou ka patisipe nan anpil efò defans AHF jodi a.

Patisipe

Sèvis Nou Ofri

Konsantre sou mete moun anvan pwofi, AHF opere yon seri liy sèvis ki pa pou pwofi yo rele "AHF Circle of Care." Li plis sou fason sèvis nou yo kreye yon sèk swen konplè ki parfe adapte a bezwen kliyan nou yo.

Sant Swen Sante ak Byennèt AHF

Sant Swen Sante AHF yo ofri swen espesyal pou VIH ki ofri pa anplwaye ki gen eksperyans ak konpasyon. Nou bay sèvis medikal avanse ki fèt espesyalman pou ou. Si w ap chèche tès VIH oswa STD nan menm jou a, pase nan youn nan Sant Byennèt AHF nou yo. Nou pral fè ou teste epi soti nan pòt la nan yon tan pa.

Plis Detay

AHF Famasi

Nan Famasi AHF, preskripsyon ou a sove lavi. Katrevendis sis santim nan chak dola yo fè nan etablisman nou yo bay swen espesyal pou VIH isit la ak atravè mond lan. Ak sèvis livrezon, kote pratik, anbalaj aderans, ak plis ankò, w ap mande poukisa ou pa t ap itilize famasi nou yo pi bonè.

Siyen m '

Manje pou Sante

Food for Health se yon pwogram inovatè ki konbine sèvis gadmanje manje, repa cho abòdab, ak edikasyon manje pou adrese ensekirite alimantè k ap grandi atravè nasyon an. Nou bay manje ak manje ki an sante ak nourisan nan tout Konte Los Angeles.

Jwenn Sèvis Manje

Soti nan magazen Thrift klozèt la

Out of the Closet se magazen ki pi fantastik nan mond lan. Abitye yo konnen kòm "sekrè ki pi byen kenbe nan vil la," 96 santim chak dola ale nan sèvis VIH/SIDA AIDS Healthcare Foundation ofri.

Achte oswa bay jodi a

Fondasyon Lojman Sante

Healthy Housing Foundation Powered by AHF, (HHF) bay inite lojman ki estab, abòdab pou moun ki nan bezwen. Atravè modèl biznis inovatè yo, yo kapab bay lojman rapid ak efikasite. Li plis sou HHF ak misyon li anba a.

Plis Detay

AHF Global Advocacy

Ekip defansè mondyal nou an angaje nan batay pou sa ki dwat. Ekip defans mondyal AHF a mete bezwen kliyan nou yo an premye chak fwa, depi nan dirijan chaj pou mande aksè egal a vaksen yo pou ede peyi ki gen revni fèb jwenn aksè nan swen pou sove lavi yo.

Patisipe

Swen Sante pozitif

Si w gen Medicare ak VIH, tcheke PHP (HMO SNP). PHP ka bon plan Medicare Advantage pou ou. Li kouvri tout sa Original Medicare kouvri ak anpil plis ankò. PHP disponib nan Konte Los Angeles, CA; Konte Broward, Duval, ak Miami-Dade, FL.

Aplike Jodi a

Defans AHF

Advocacy ekri nan misyon AIDS Healthcare Foundation epi li pouse òganizasyon nou an goumen pou sa ki dwat. Nou pran angajman pou nou fè byen atravè peyi a. Jwenn plis enfòmasyon sou fason ou ka patisipe nan anpil efò defans AHF jodi a.

Patisipe
Rapò sou tès mondyal ak prevansyon VIH
AHF pran angajman pou l rete nan dènye kri metòd tès ak prevansyon atravè mond lan. Swiv lyen ki anba yo pou w wè Rapò Kalite Global konplè nou yo.
2023 Rapò Prevansyon ak Swen ak Tretman VIH

Li Rapò konplè a

Li isit la
Global Quality Report 2022

Li Pwen esansyèl yo

Li isit la

Global Quality Report 2021

Li Pwen esansyèl yo

Li isit la

Global Quality Report 2020

Li Rapò konplè a

Li isit la
Global Quality Report 2019

Li Rapò konplè a

Li isit la

AHF yon ti koutje sou

Jwenn dènye enfòmasyon ak chif yo sou AHF kòm yon òganizasyon. Soti nan estatistik distribisyon kapòt rive nan kantite sant swen sante aktyèl yo, Facts at a Glance se yon sèl-stop shop ou pou tout bagay AIDS Healthcare Foundation. Kap chèche rapò finansye? Ou nan bon plas. Swiv lyen ki anba a pou wè rapò finansye detaye soti nan AHF.
Jwenn dènye enfòmasyon yo isit la

AHF yon ti koutje sou

Jwenn dènye enfòmasyon ak chif yo sou AHF kòm yon òganizasyon. Soti nan estatistik distribisyon kapòt rive nan kantite sant swen sante aktyèl yo, Facts at a Glance se yon sèl-stop shop ou pou tout bagay AIDS Healthcare Foundation. Kap chèche rapò finansye? Ou nan bon plas. Swiv lyen ki anba a pou wè rapò finansye detaye soti nan AHF.
Imaj
Jwenn dènye enfòmasyon yo isit la

Kòmanse vwayaj ou nan AHF

Kap chèche yon karyè ak anviwònman travay kote ou ka fè yon enpak otantik? AIDS Healthcare Foundation (AHF) ka pou ou. AHF bay aksè a swen sante abòdab atravè peyi a ak atravè mond lan, aksè lojman pou moun ki nan bezwen, famasi espesyalite ak sèvis byennèt, ak plis ankò. Gade opòtinite karyè toupre w jodi a.
Rechèch Travay

Kap chèche yon Founisè Swen Sante?

Èske w fèk dyagnostike oswa w ap chèche yon nouvo founisè swen sante? Nou ka ede. Swiv lyen ki anba a pou w jwenn bon jan kalite swen pou VIH toupre w.
Jwenn Yon Founisè Jodi a
Imaj
Imaj

Kap chèche yon Founisè Swen Sante?

Èske w fèk dyagnostike oswa w ap chèche yon nouvo founisè swen sante? Nou ka ede. Swiv lyen ki anba a pou w jwenn bon jan kalite swen pou VIH toupre w.
Jwenn Yon Founisè Jodi a