Jounen Sante Menstruèl: Nou Dwe Mete Fen Peryòd Povrete

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

Antre nan Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) nan Jounen Sante Menstruèl (MHD) sa a pou konbat povrete peryòd epi elimine estigma danjere ki antoure règ ki anpeche fanm ak moun ki gen règ nan tout laj pwospere. Ane sa a, an patenarya ak The Period Abundance Foundation ak sipò nan men Konpayi peryòd (Peryòd.), plis pase 20 ekip peyi AHF pral distribye dè santèn de pè Peryòd gratis. kilòt bay moun ki pi bezwen yo.

Obsève chak ane 28 me, Jounen Sante Menstruèl ogmante konsyantizasyon sou enpòtans edikasyon sante règ ak resous tankou Peryòd. kilòt, ki pral ede benefisyè yo rete lekòl, diminye stigma ak diskriminasyon, epi pèmèt yo pwospere pandan peryòd yo. Peryòd. se kilòt inovatè ki fèt pa The Period Company e ki fèt ak yon teknoloji sèvyèt kat kouch trè absòbe ak yon kouch mèch espesyal, ki ka lave, reitilize, epi dire jiska 10 ane.

“Anplis ekip nou yo ki distribye Peryòd gratis. kilòt, prèske 40 ekip peyi AHF ap òganize deklanchman Jounen Sante Menstruèl ki gen ladann defann nan lekòl yo pou jesyon ijyèn règ yo dwe ajoute kòm yon pati nan kourikoulòm nan epi montre kouman pwodwi règ ede kenbe tifi nan lekòl la,” te di AHF Directory of Global Advocacy Guillermina Alaniz. . “Defansè yo ap konekte tou ak gouvènman yo pou diminye oswa elimine taks sou pwodwi ijyèn règ yo, travay ak jèn ti gason yo pou ede destigmatize peryòd, epi adrese sèks tranzaksyon ke tifi yo angaje yo pou yo jwenn kousinen sanitè, souvan sa ki lakòz gwosès san entansyonèl ak ekspoze a VIH/SIDA. ak lòt IST. Pou rezon sa yo ak plis ankò, nan Jounen Sante Menstruèl sa a, nou dwe fè tout sa nou kapab pou mete fen nan peryòd povrete atravè lemond.”

On estime ke 1.8 milya moun gen règ nan lemonn, men 500 milyon moun pral fè eksperyans povrete peryòd—ki gen ladan mank aksè a pwodwi sante règ, enstalasyon ki an sekirite ak pwòp, ak kominote aksepte. Baryè sa yo, ansanm ak stigma, ka mennen nan move rezilta sante, manke lekòl oswa travay, ak efè negatif sou sante mantal. Jounen Sante Menstruèl sa a – ann mete fen nan peryòd povrete epi fini ak stigma a.

Global SOS: Apèl ijan pou renouvle negosyasyon pandemi yo
Rapò CDC yo montre Etazini dwe fè plis pou kontwole VIH