Pati Demokratik Kalifòni andose kontwòl lwaye ak vòt inanim

In Nouvèl pa Ged Kenslea

LOS ANGELES (20 me 2024) - Pati Demokrat Kalifòni an te apwouve yon lòt fwa ankò ekspansyon kontwòl lwaye nan Kalifòni.

Fen semèn sa a nan reyinyon konsèy egzekitif li pati a unaniment sipòte a Jistis pou lokatè yo Inisyativ bilten vòt Novanm.

Pati a te baleye manti yo ak deformation nan California Apartment Association ak lòt moun yo kanpe ak 17 milyon soufrans lokatè nan California.

“California gen plis moun ki gen chay lwaye pase nenpòt kote nan peyi a. Wikenn sa a, nan yon vòt inanim pou andòsman, Pati Demokrat la te voye yon mesaj solid ke Demokrat yo pran swen 17 milyon lokatè ki ap viv nan Kalifòni, ki gen ladan moun ki ap soufri ak difikilte pou peye lwaye,” te di. Susie Shannon, responsab kanpay pou kanpay Jistis pou Lokatè yo.

Ikon Pati Demokratik Rep. Maxine Waters, Dolores Huerta, UNITE HERE Ko-Prezidan Ada Briceño, Manm DNC Christine Pelosi, CDP Kontwolè Carolyn Fowler ak Direktè Rejyonal CDP Larry Gross te pale nan sipò te sipòte pa plizyè douzèn aktivis debaz ki te nan prezans. Pati a konprann ke gen yon chwa klè nan Novanm nan ant Evaris antrepriz vs adrese kriz lojman an.

Big Real Estate pral depanse plizyè dizèn milyon dola pou twonpe votè yo men ak andòsman Pati Demokrat la, ak èd Kalifòni byen enfòme, nou pral frape yon souflèt enpòtan pou jistis lokatè yo.

Jounal Jistis pou lokatè yo Lwa ta retire entèdiksyon kontwòl pri lwaye Kalifòni nan tout eta a epi bay kominote lokal yo dwa pou yo estabilize pri lwaye yo epi fè apatman yo pi abòdab pou lokatè ki fèb ak mwayen revni.

 

# # #

 

Evènman Jounen Sante Menstruèl Vize Stigma ak Edikasyon Tout Sèks
Bernie Sanders andose Kontwòl Lwaye pou Kalifòni