Pano afichaj san: sifilis je se grav

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Dènye kanpay AHF ki atire atansyon deyò kay la atire atansyon sou yon ogmantasyon nan ka enfeksyon seksyèlman transmisib ki afekte vizyon.

LOS ANGELES - Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ap itilize imaj de jeyan san je, je enfekte ak mo twoub "Je sifilis grav" ansanm ak URL la. freeSTDcheck.org pou atire atansyon sou enpòtans pou fè tès pou sifilis okilè, yon enfeksyon seksyèlman transmisib (STI) ki ka lakòz vizyon twoub, flote, sansiblite limyè, e menm avèg si yo pa trete.

Ka sifilis yo ap monte nan tout peyi a, ak selon CNN, chèchè nan Chicago te jwenn plis pase de douzèn ka ane pase a nan pasyan rapòte sentòm etranj, tankou pwoblèm vizyon ak je ki konsistan avèk sifilis okilè.

"Sifilis li menm se nan yon pi wo tout tan, ak ka sifilis nan zye yo gen anpil chans pou yo pa rapòte," te di. Doktè Michael Dube, Direktè Medikal Nasyonal pou Divizyon Sante Piblik AHF. "Sentòm ki gen enpak sou je yo ap vin pi komen epi yo ka gen rezilta sante negatif pèmanan, kidonk nou atire atansyon sou nesesite pou moun yo fè tès la."

Yon etid 2019 sou 41,187 ka sifilis ki soti nan 16 eta yo te jwenn ke 1.1% nan ka sa yo te sifilis okilè epi yo te gen plis chans (60%) prezante nan moun k ap viv ak VIH pase moun ki pa.

Kanpay piblisite deyò AHF a pral dewoule nan 12 eta (CA, FL, GA, IL, LA, MD, MS, NV, NY, OH, TX, ak WA) ak Washington, DC pou yon wotasyon twa mwa, prezante je- kaptire imaj sou tablo afichaj, abri transpò piblik, enteryè otobis, afich, ban, kyòs otonòm, ak plis ankò.

Epidemi ki pi remakab sifilis okilè te fèt nan Michigan an 2022. Senk fanm te prezante bay founisè endividyèl yo ak vizyon twoub, flote, ak vizyon doub, tout nan kèk semèn youn ak lòt. Tout senk fanm te gen sifilis okilè nan kontak seksyèl ak menm gason an ki te gen sifilis san sentòm.

CDC rekòmande tès depistaj pou sifilis nan nenpòt pasyan ki prezante ak nouvo chanjman nan vizyon yo, espesyalman si yo tonbe nan kategori risk tankou gason ki fè sèks ak gason (MSM), moun k ap viv ak VIH (PLWH), ak moun ki gen plizyè oswa patnè anonim.

 

Tretman pou sifilis okulèr ta dwe jere ansanm ak yon oftalmològ. Si yon kliyan yo dyagnostike ak sifilis gen nenpòt nouvo pwoblèm ak je yo, yo ta dwe tès depistaj sifilis nan zye. Moun ki gen sifilis nan je yo ta dwe fè tès pou VIH.

Tribinal jistifye AHF nan ka asansè SRO; Blame Ansyen Pwopriyetè
AHF a 'Gilead pou Evaris' Lampoons Gilead Ipokrizi '... pou bon'