Bernie Sanders andose Kontwòl Lwaye pou Kalifòni

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Senatè Ameriken bay sipò dèyè Lwa Jistis pou Lokatè ki parèt sou bilten vòt Novanm 2024 nan tout eta a.

LOS ANGELES (16 me 2024) – Senatè Ameriken Bernie Sanders (I-VT) te gen andose nan Jistis pou lokatè yo Act, yon inisyativ bilten vòt nan tout eta a ki ta elaji kontwòl lwaye nan Kalifòni.

Mezi a se 23 mo epi li jan sa a: 'Eta a pa ka limite dwa nenpòt vil, konte, oswa vil ak konte pou kenbe, adopte oswa elaji kontwòl pri lwaye rezidansyèl yo.' Li ta bay kominote lokal yo dwa pou yo estabilize pri lwaye yo epi fè apatman yo pi abòdab pou lokatè ki fèb ak mwayen revni.

“Nou pa ta ka gen plis onè pase pou nou gen andòsman Bernie Sanders, konsyans politik nasyon nou an. Si gen yon bagay ou konnen pou asire w sou Bernie, se ke li se sou bò kote fanmi k ap travay yo e li opoze ak Evaris nan koperasyon vyolan tankou California Apartment Association, "te di. Michael Weinstein, prezidan ak kofondatè AHF ki ap patwone a Jistis pou lokatè yo inisyativ.

Weinstein te kontinye, “Bernie ak mwen te grandi nan apatman lwaye kontwole nan Brooklyn pou nou tou de konnen byen pwòp kijan lojman abòdab enpòtan pou estabilite yon moun. Nou konnen tou ke kontwòl pri lwaye nan New York demanti manti ke kontwòl lwaye touye devlopman kòm ou ka apèn rekonèt orizon an ki te pouse atravè Brooklyn.

“Sa ki fè distenksyon Bernie de anpil lòt ofisyèl eli se endepandans absoli li de enterè espesyal ki domine politik nou an nan Kalifòni epi ki fè li enposib pou yo pase nenpòt soulajman enpòtan pou dwa lokatè nan Sacramento.

“Tankou Bernie, nou pa abandone yon kòz tankou jistis pou lokatè se poutèt sa n ap patwone inisyativ sa a pou yon twazyèm fwa.

"Nou raple tout moun ki jan andòsman Bernie gen anpil valè ki baze sou jan Bernie te ranpòte primè prezidansyèl Demokratik la nan Kalifòni an 2020."

Jounal Jistis pou lokatè yo kanpay te demare an me 2023 nan Los Angeles ak anons ke plis pase 810,000 siyati - byen lwen plis pase 546,651 ki nesesè pou kalifye - yo te kolekte epi soumèt nan sipò mezi kontwòl lwaye pwopoze nan tout eta a. An jiyè 2023, la Biwo Sekretè Deta a sètifye inisyativ pou enklizyon nan bilten vòt Novanm 2024 la.

# # #

Pati Demokratik Kalifòni andose kontwòl lwaye ak vòt inanim
Mond toujou nan fè nwa sou orijin COVID-19 la