AHF deklanche Pwojè lwa swisid 340B PhRMA a

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Washington, DC (28 me 2024) – Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) opoze nenpòt inisyativ ASAP 340B, konpayi dwòg, oswa NACHC defann tout entansyon orijinal lwa 340B la.

Jodi a, Alliance to Save 340B (ASAP 340B), patenarya koripsyon ant Asosyasyon Nasyonal Sant Sante Kominotè (NACHC) ak chèchè famasetik ak manifakti Amerik yo (PhRMA), te devwale plan yo pou lavni 340B Pwogram pri Medikaman an. . Reprezantan Ameriken Larry Bucshon (R-IN) prezante a 340B Lwa sou AKSÈ, ki ede ak ankouraje dezi konpayi dwòg yo retresi pwogram nan jenere pi gwo pwofi. Si lejislasyon an vin tounen lwa, rezilta sante Ameriken ki pa gen sèvis medikal yo ap soufri.

NACHC te aliman tèt li ak konpayi dwòg yo menm detèmine pou demonte 340B. Lè n fè sa, NACHC vann lopital san bi likratif tou senpleman pou retade inevitab la. Pa gen okenn gwo negosyasyon lejislatif ki pral mete fen nan atak PhRMA sou pwogram nan. Pa gen okenn kontra ki pral satisfè konpayi dwòg, epi evantyèlman, yo pral fikse je yo sou klinik sante kominotè ak lòt 340B sibvansyon federal. Avèk lejislasyon ki fèk anonse a, NACHC espere konvenk lòt founisè swen sante san bi likratif pou yo rantre nan misyon swisid li a.

Lejislasyon an mouri lè yo rive nan Sena a. Lejislatè yo nan eta riral yo konnen ke li pral detwi kèk lopital sèlman ak aksè kritik ki rete yo, plis elaji dezè swen pou popilasyon ki deja vilnerab. Nan mwa mas, Reprezantan Ameriken Doris Matsui (D-CA) te ofri pi bon fason pou pwoteje pwogram nan ak pasyan yo lè li te prezante Lwa 340B PASYAN. Lejislatè yo nan tou de chanm Kongrè Ameriken an k ap chèche pwoteje 340B ta dwe sipòte lejislasyon ki pwoteje founisè san bi likratif kont fabricant dwòg ki gen entansyon febli pwogram nan.

AHF depoze yon pwosè pou fwod 50 milyon dola kont Inovalon
Global SOS: Apèl ijan pou renouvle negosyasyon pandemi yo