Nouvo Akò Pandemi: Pharma Wins, Developing World pèdi

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

Pandan dènye reyinyon Akò Pandemi Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) Kote Negosyasyon Entègouvènmantal (INB) ap apwoche, Fondasyon Swen Sante SIDA ak nan AHF Global Public Health Institute yo eksprime enkyetid enpòtan sou 16 avril 2024 la, Pwopozisyon pou Akò Pandemi OMS.

Dènye iterasyon sa a nan tèks la, ki te siyifikativman wouze desann nan pwosesis negosyasyon an, ranpli ak platitudes, anemi nan obligasyon, ak san okenn responsablite. Tèks sa a, li vin viktim nan politik ki pi piti a denominatè komen nan Jenèv, kounye a pa gen pouvwa nesesè pou fonksyone ekite ak reyalize objektif li yo.

Nou eksprime pwofon enkyetid ke nasyon devlope yo te defann ak tout fòs enterè prive konpayi pharmaceutique yo sou enterè kolektif komen pou reyalize sekirite sante mondyal nan yon fason dirab ak ekitab. Yo te obsève mepriz sa a nan konpwomi ki pwopoze a pou Sistèm Aksè ak Pataje Benefis (PABS) OMS la, ki Lancet te dekri non sèlman kòm "wont, enjis, ak inekitab" men tou "inyoran."

Dapre kondisyon aktyèl PABS yo, yon sèlman 20% nan pwodwi sante ki gen rapò ak pandemi yo garanti bay OMS la nan ka ta gen yon pandemi. Kòm Lancet fè remake, yon aranjman konsa pral efektivman kite 80% nan vaksen, tretman, ak dyagnostik enpòtan "pwazi nan batay entènasyonal yo wè nan COVID-19." Anplis de sa, pwodui sante sa yo ki gen rapò ak pandemi yo disponib kounye a sèlman an ka ta gen yon pandemi olye ke lè yo deklare ijans sante piblik ki gen enkyetid entènasyonal yo, jan yo te pwopoze deja. Anplis de sa, nou konsidere ke kontribisyon finansye monetè nan PABS pa ta dwe "administre pa OMS" men pito dirije yo nan mekanis finansman sante mondyal ki egziste deja dapre fòmilasyon yo te dakò davans nan fen negosyasyon an.

Eske nou pa aprann anyen nan Pandemi COVID-19 la?

Pandan ke ko-prezidan INB yo, vis-prezidan yo ak kèk delege yo te san dout ap travay avèk dilijans pou jwenn yon akò, yon reyalite senp rete: ekite pa pral operasyonèl san mekanis efikas pou responsabilite ak ranfòsman.

Malgre avètisman pa ekspè teknik yo, INB te toujou echwe pou enkòpore dispozisyon byen mèb pou responsabilite ak ranfòsman. Nan pwopozisyon aktyèl la, Atik 8 lang konsènan Siveyans Preparasyon ak Revizyon Fonksyonèl te cheche nan anyen; Atik 19, Aplikasyon ak sipò, pa gen okenn kondisyon pou fè rapò oswa verifikasyon; mekanis yo te pwopoze deja pou yon komite responsablite yo te efase olye pou yo ranfòse, epi kounye a tèks la avanse san okenn mwayen efikas pou verifikasyon alè ak egzat nan konfòmite pati yo.

Apèl pou mekanis fò nan responsabilite nan akò pandemi yo gaye toupatou, men yo pa te koute. Yo te fè pa la United Asanble Jeneral Nasyon ak enpòtan kò entènasyonal, ki gen ladan la Komisyon Konsèy Siveyans Preparasyon Mondyal la (GPMB) ak la Panel Endepandan pou Preparasyon ak Repons Pandemi (IPPPR). Anplis GPMB a ak IPPPR a, la Panel pou yon Konvansyon Global Sante Piblik ak Konseye Spark Street yo te mete aksan sou bezwen kritik pou siveyans endepandan.

Jounal absans nenpòt fòm sipèvizyon endepandan se konsènan paske eksperyans pwouve ak pratik konfime sa konte sèlman sou mekanis oto-rapòte leta pa mache. Wi, olye pou yo aprann nan men an reta toupatou ak oto-rapòte enkonplè eksperyans nan Règleman Sante Entènasyonal (IHR), akò pandemi ankouraje plis nan menm pratik ki te konpwomèt sekirite sante mondyal nan tan lontan an. Pou asire li objektivite ak efikasite, akò a ta dwe, omwen, konsidere etabli yon kò sipèvizyon endepandan ki se "politikman, finansyèman, teknikman ak operasyon endepandan de OMS la ak donatè yo."

Anplis de sipèvizyon, responsablite tou mande pou yon kad ranfòsman klè ak ankourajman ak dekourajman pou konfòmite. De gwo trete ki anba otorite OMS - Konvansyon Kad pou Kontwòl Tabak ak IHR - yo dekri nan literati a kòm "konfli pa konfòmite enkonplè."  Konpliyans enkonplè ak IHR, pa egzanp, "kontribye pou COVID-19 vin yon pandemi sante mondyal pwolonje."

Konfòmite, sepandan, te lajman inyore pa tout pati yo ak fwote anba tapi a pandan tout negosyasyon yo. Sa a reflete nan tèks aktyèl la, ki pa mansyone mo a konfòmite menm yon fwa. Pou sa ka fèt, nou eko nan enkyetid Panel pou yon Konvansyon Sante Piblik Mondyal la ke lide yon Komite Konfòmite ak Aplikasyon an pa ta dwe retire nan tèks la.

Nou menm tou nou sipòte evalyasyon Panel la ke yon Konferans Pati yo (CoP) endepandan ak otonòm enpòtan paske pandemi yo pa sèlman yon pwoblèm sante, men se yon "priyorite sosyete ak gouvènmantal" ki mande pou yon apwòch tout gouvènman an ak tout sosyete a. Kidonk, nou enkyete ke modifikasyon nan tèks pwopoze a, ki kounye a mande pou OMS la fonksyone kòm Sekretarya pou tout akò a, febli endepandans CoP a. Nou pa kler tou ki mannyer sa lagreman pou sekiriz sa resours finansyel neseser pou atenn son lobzektif.

Pou sa, nou mete aksan sou ke eta manm yo ta dwe angaje finansman ki nesesè yo etabli yon achitekti prevansyon, preparasyon, ak repons pandemi ki anfòm pou objektif, pran an kont mekanis finansman sante mondyal ki egziste deja. "Youn nan echèk santral IHR a se ke kondisyon li yo pou eta yo kolabore, ki gen rapò ak mobilizasyon finansman, manke espesifik," e ke "san referans, fòmil, oswa lòt detay sa yo" sa yo "kondisyon yo pa gen anpil fòs reyèl. .” Isit la, menm erè yo ap repete - pi miyò nan mank nan angajman finansye obligatwa nan lèt la nan akò a. Anplis de sa, retire lang nan Atik 20, ki mande pou devlopman yon estrateji aplikasyon finansye senk ane se yon etap bak.

Nou mete aksan tou ke tèks aktyèl la rate opòtinite pou angaje sosyete sivil la ak lòt aktè ki pa gouvènman yo. Sèl mansyone sosyete sivil la, nan Atik 17, imedyatman swiv pa yon prekosyon konsènan konfli potansyèl de enterè, kòm si konfli sèlman leve lè sosyete sivil la enplike. Malgre kontribisyon kritik yo pandan pandemi COVID-19 la ak anpil kriz sante anvan yo, vwa sosyete sivil yo rete majinalize nan pwosesis pou pran desizyon OMS, negosyasyon akò pandemi ak aplikasyon li. Vanse pi devan, sa ta ka rezoud nan tise sosyete sivil la nan twal la nan CoP a asire patisipasyon sans li.

Nan dènye detire negosyasyon an, peyi yo pral gen bon konprann pou sonje ki jan nou te rive isit la, kisa ki dwe akonpli atravè akò pandemi sa a, ak sa ki pi enpòtan - ki konsekans yo pral genyen si li echwe. Yo pa ta dwe otorize akizyon machandiz esansyèl sante piblik, ak politik ki tolere avaris antrepriz pou pran presedan sou lavi moun ankò. Se poutèt sa, nou ankouraje delege yo koute avètisman ekspè yo epi pran aksyon pou korije defo kritik nan tèks yo pwopoze a. Lanmen vid nan Jenèv p ap anpeche yon lòt dezas sante mondyal, ni li p ap anpeche peyi yo pilonnen youn lòt lè pwochen pandemi an rive.

AHF retire yon òf pou achte Bilding Trust Housing Skid Row
Lawoujòl la tounen gras ak repèkisyon vaksinasyon an