Nouvo Sant Swen Sante Tout-an-Un VIH Ouvè nan Queens

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Etablisman konjwen AHF ak ACQC pral loje sèvis medikal ak sante mantal abòdab, famasi, boutik, tès gratis STI, gadmanje manje, asistans lojman, ak plis ankò.

 

Queens, NY (25 avril 2024) – Ofisyèl Eta New York yo pral rantre nan Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon swen sante VIH/SIDA san bi likratif nan mond lan, ak afilye li yo Sant SIDA nan Queens County (ACQC), pi ansyen founisè sèvis VIH nan vil la, pou ouvri yon nouvo lokal jwenti nan Queens, NY. Gran ouvèti a pral gen ladan prezantasyon yon seri diyitè, tankou Chanel Lopez, Direktè Adjwen Afè LGBTQ+ pou Gouvènè Kathy Hochul, ak Prezidan AHF Michael Weinstein.

 

ACQC se youn nan pi gwo òganizasyon san bi likratif kap bay sèvis pou sove lavi nan Queens County depi plis pase 36 ane epi li te bay sèvis dirèk bay plis pase 2,000 moun k ap viv ak VIH, ansanm ak 30,000 moun ki abite nan kominote a. Li te vin tounen yon afilye AHF an 2015. Nouvo etablisman konjwen an pral bay swen medikal prensipal pou moun k ap viv ak VIH ansanm ak sèvis famasi, asistans lojman, asistans nitrisyon/gamande manje, sèvis sante mantal, tès ak tretman enfeksyon seksyèlman transmisib (STI). , PrEP, egzamen ak sèvis, jesyon ka, ak prevansyon itilizasyon sibstans/rediksyon domaj.

KILÈ: Vandredi 26 avril 2024 a 11:00 am ET

KI KOTE: 91-30 Van Wyck Expressway, Queens, New York 11418

KIYÈS:   Michael Weinstein, Prezidan, Fondasyon Swen Sante SIDA

Marlene LaLota, Direktè Rejyonal Senior, AHF

Dr Carl Millner, Chèf Medsin, AHF

Rosemary Lopez, Direktè Egzekitif, ACQC

Donna Tempesta, Chèf Biwo Nò AHF

Chanel Lopez, Direktè Adjwen Afè LGBTQ+ pou Gouvènè Kathy Hochul

Onorab Leroy Comrie, Senatè Eta, NY Distri 14

Onorab David Weprin, NY State Assembly District 24

Onorab Catalina Cruz, Senatè Eta NY Distri 39

Onorab Nantasha Williams, Konsèy Vil New York, Distri 27

Kim Watson-Benjamin, Kowòdonatè LGBT ak Sante, Defansè Biwo Piblik Vil Nouyòk

Michael Mallon, Chèf Estaf, Biwo Prezidan Queens Borough

Yvonne Reddick, Manadjè Distri, Queens Community Board 12

 

 

Selon dènye estatistik AIDSvu, gen 20,000 moun k ap viv ak VIH nan Queens ak plis pase 100,000 moun k ap viv ak VIH nan Vil Nouyòk. Nouvo lokal la pral pèmèt AHF ak ACQC bay yon apwòch entegre epi elaji sèvis prevansyon ak tretman VIH ak STI pou kominote Queens la. Nouvo etablisman an pral gen ladan tou magazen thrift Out of the Closet AHF, kote 96 santim nan chak dola ou touche pou sipòte sèvis prevansyon ak tretman VIH nan kominote lokal la.

Amerik Latin nan CDC yon dwe
AHF retire yon òf pou achte Bilding Trust Housing Skid Row