Moderna trayi Lafrik di, AHF di

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl, Lafrik di sid, Vaksinen mond nou an pa Brian Shepherd

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) di ke pwomès Moderna te fè pou konstwi yon etablisman fabrikasyon mRNA modèn nan Lafrik an 2022 pa te anyen plis pase yon efò oto-sèvi pou detounen kritik pou ogmantasyon pri vaksen COVID-19 li apre konpayi pharma a te anonse jodi a. ke li sispann pwojè a.

“Avaris Moderna pa konnen limit. Li te fè pwofi 30 milya dola depi 2021. Kounye a, li reklame faktori mRNA nan Kenya pa vo envestisman an ankò paske mache Afriken an pou vaksen pa ase pwofitab. Sèl rezon ki fè Moderna te kapab reyalize pwofi astwonomik sa yo an premye se paske li te eksplwate rechèch finanse piblikman epi li te genyen yon kontwòl sou rezèv mondyal vaksen COVID-19 la,” te di Prezidan AHF Michael Weinstein. “Reklamasyon Moderna ke li te antreprann pwojè a pou sipòte ekite sante mondyal la se te yon tantativ ti vwal pou eskive presyon gouvènman ameriken an ak sosyete sivil entènasyonal la pou dezole mond lan. Kounye a, Moderna pa gen anyen pou l ofri apa de pwomès vid, men sa pa ta dwe sispann efò kolektif nou yo pou asire otantik ekite mondyal sante.”

Lawoujòl la tounen gras ak repèkisyon vaksinasyon an
AHF Sonje ak Remèsiman Rev Cecil 'Chip' Murray