Lawoujòl la tounen gras ak repèkisyon vaksinasyon an

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

AHF mande pou plis edikasyon sante ak sèvis prevansyon kòm viris ki fasil pou evite retounen

 

LOS ANGELES (16 avril 2024) – Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon VIH/SIDA nan mond lan, ap mande otorite sante piblik yo pou yo bay plis edikasyon ak sèvis prevansyon alantou vaksen yo pandan yon nouvo epidemi lawoujòl ap pwopaje nan 17 eta Etazini.

Depi 11 avril 2024, Arizona, Kalifòni, Florid, Georgia, Illinois, Indiana, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York City, Eta New York, Ohio, Pennsylvania, te rapòte 121 ka lawoujòl. Virginia, ak Washington. Katrevende pousan nan ka sa yo te nan moun ki pa pran vaksen an.

 

Pi gwo chay ka yo se nan Chicago, IL (Konte Cook), kote gen plis pase 50 ka. An 2023, Chicago te gen senk ka total lawoujòl - premye ka yo nan eta a depi 2019. Senkant-sis pousan ka lawoujòl ane sa a te mennen nan entène lopital.

 

"Swasant-senk pousan nan moun yo dyagnostike ak lawoujòl yo gen mwens pase senk ane, e sa a se yon viris konplètman evite," te di. Doktè Michael Dube, Direktè Medikal Nasyonal pou Divizyon Sante Piblik AHF. “Nou bezwen yon kanpay edikasyon piblik solid pou kontrekare pwopagann anti-vaksinasyon ki gen anpil danje epi ki te akselere dramatikman pandan pandemi COVID-19 la epi ki kontinye, elaji nan pwen ke kounye a nou wè yon lòt nouvo epidemi vaste lawoujòl. Vaksen yo sove lavi."

 

 

 

Nouvo Akò Pandemi: Pharma Wins, Developing World pèdi
Moderna trayi Lafrik di, AHF di