Amerik Latin nan CDC yon dwe

In Mondyal, Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

An repons a defi san parèy ke Amerik Latin te fè fas a pandan plizyè kriz sante tankou AH1N1, Zika, COVID-19, ak Dengue, yon gwoup enpòtan ansyen minis sante ak akademik sante piblik nan rejyon an te pibliye nan jounal prestijye The Lancet. bezwen pou kreye a Sant Rejyonal Amerik Latin pou Prevansyon ak Kontwòl Maladi (LATAM CDC). Nouvo ajans sa a ta chèche ranfòse rezistans rejyonal kont kriz sante nan lavni atravè kolaborasyon ak optimize resous pami nasyon yo.

Pandan pandemi COVID-19 la, Amerik Latin nan, ki kote apeprè 8.2% nan popilasyon mondyal la, rapòte apeprè 80 milyon ka ak 1.7 milyon lanmò, ki reprezante 10% ak 25% nan figi mondyal, respektivman. Enpak sa a souliye mank de kolaborasyon efikas nan mitan peyi rejyon an, ki limite itilizasyon pi bon resous rejyonal yo, tankou negosyasyon kowòdone ak akizisyon entrées sante, tès dyagnostik, vantilatè, medikaman, ak vaksen.

Patricia J. Garcia, ansyen minis sante nan Perou, pwofesè prensipal nan Fakilte Sante Piblik nan Universidad Peruana Cayetano Heredia, ak youn nan moun kap defann inisyativ la, te mete aksan sou enpòtans kolaborasyon rejyonal sa a: “Eksperyans ak COVID-19 te demontre yon bagay enpòtan. defisyans nan enfrastrikti sante piblik nou an. LATAM CDC pral sèvi kòm yon poto fondamantal pou prevansyon, preparasyon, ak repons rapid nan ijans sante nan lavni, konsa ranfòse souverènte sante rejyonal nou an.”

Enrique Paris, ansyen minis sante nan peyi Chili ak prezidan aktyèl Enstiti Politik Sante Piblik nan Inivèsite San Sebastian, mete aksan sou nesesite pou simonte baryè politik ak ideyolojik rejyonal yo ki te tradisyonèlman anpeche koperasyon efikas: "Objektif nou ak LATAM CDC la. se transandan divizyon politik epi bay yon repons inifye ak valide syantifikman nan kriz sante piblik. Sa a se yon etap esansyèl pou pwoteje sante ak sekirite popilasyon nou yo.”

Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif la AHF Global Public Health Institute, fè kòmantè sou estrikti gouvènans pwopoze a pou LATAM CDC, ki chèche genyen ladan yo yon pakèt aktè: “Nou pwopoze yon modèl gouvènans enklizif, menm jan ak CDC Afrik la oswa sa ki nan Fon Global pou konbat SIDA, Tibèkiloz, ak Malarya, ki entegre gouvènman, enstitisyon akademik, òganizasyon entènasyonal, sektè prive a, sosyete sivil, ak kominote yo. Estrikti divès ak kolaborasyon sa a enpòtan anpil pou siksè LATAM CDC.”

LATAM CDC anvi vin yon sant teknik ekselans, san entèferans politik, pwomouvwa koperasyon orizontal (sid-sid) ant peyi yo, fòme pwofesyonèl sante piblik yo, estandadize pratik pou prevansyon, preparasyon, ak repons a pandemi, ak ranfòse sistèm sante nasyonal yo. . Anplis de sa, li pwopoze amelyore koleksyon done ak kapasite pataje epi fè siveyans maladi rejyonal an tan reyèl.

Enstitisyon sa a pral chèche tou devlope byen sante piblik, tankou modèl repons ak nouvo teknoloji dijital, epi li gen otorite pou deklare Ijans Sekirite Sante Piblik Rejyonal yo, sa ki ta pèmèt yon mobilizasyon resous ki pi ajil ak efikas konpare ak pwosedi aktyèl yo ki depann de deklarasyon. nan ijans pa Òganizasyon Mondyal Lasante.

Panno afichaj AHF kraze stigma VIH
Nouvo Sant Swen Sante Tout-an-Un VIH Ouvè nan Queens