Pri Medikaman Bese Gras Prezidan Biden

In Nouvèl pa Ged Kenslea

WASHINGTON (30 mas 2024) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) bat bravo pou efò kontinyèl administrasyon Biden pou diminye pri medikaman sou preskripsyon pou tout Ameriken yo. Gras a Lwa sou Rediksyon Enflasyon (IRA), moun ki enskri nan Medicare ak gouvènman federal la pral benefisye de ekonomi enpòtan sou 41 medikaman sou preskripsyon soti 1ye avril rive 30 jen 2024. Plizyè dispozisyon nan lwa a pliye koub pri medikaman sou preskripsyon an desann. Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini te anonse ke plis pase 763,000 benefisyè Medicare pral kòmanse wè pi ba pri medikaman apati 1ye avril.

 

“Pwogram rabè pou enflasyon medikaman sou preskripsyon Medicare, dispozisyon ki responsab ekonomi ki nesesè yo, ralanti ogmantasyon ogmantasyon medikaman sou preskripsyon epi ranfòse fon trust Medicare la. San IRA a, konpayi dwòg yo te kapab kontinye ogmante pri kontribyab Ameriken yo. Senpleman deklare, konpayi dwòg yo ka evite rabè enflasyon sa yo lè yo pa monte pri pi wo pase to enflasyon an," te di. Jan Hassell, direktè nasyonal defansè AHF.

 

AHF gen konfyans ke dispozisyon IRA nan pri medikaman yo pral kontinye redui depans ki soti nan pòch Ameriken yo pou medikaman sou preskripsyon epi li ankouraje administrasyon an pou l kontinye batay kont enterè pwisan ki mete pwofi sou rezilta sante yo.

Akò Pandemi Dwe Travay pou Tout moun
Coachella konsène ke moun fè sèks