Kòperasyon Evaris sou Ekite Sante nan Oganizasyon Komès Mondyal

In Mondyal, Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

SIDA Swen Sante Fondasyon (AHF) eksprime gwo desepsyon apre Òganizasyon Komès Mondyal (WTO) eta manm yo. pa rive pran yon desizyon sou elaji fleksibilite patant ki gen rapò ak COVID-19 pou enkli dyagnostik, medikaman, ak terapetik apre 18 mwa nan negosyasyon.

Prezidan AHF Michael Weinstein di, “Desizyon sa a se yon revers pou ekite sante mondyal, ki pral malerezman gen konsekans pou pwochen pandemi ki pi lwen pase COVID-19. "Chwa pou pwoteje enterè antrepriz ak patant sou inovasyon medikal enpòtan pandan ijans sante mondyal yo ap fè fas ak responsablite nou pataje ak nesesite pou solidarite sou sante piblik mondyal la. Li apwofondi disparite sante ki egziste deja yo, sa ki anpeche aksè a entèvansyon pou sove lavi yo, espesyalman nan peyi ki gen revni fèb yo.”

Malgre desizyon enèvan Oganizasyon Komès Mondyal la, AHF mande kominote entènasyonal la, moun k ap fè politik yo, ak moun ki gen enterè yo pou yo kontinye defann yon sistèm sante mondyal ki pi jis ak ekitab. Mond lan bezwen efò kolaborasyon pou adrese defi sante yo epi asire sante ak sekirite tout moun, kèlkeswa kote jeyografik yo oswa sitiyasyon ekonomik yo.

Manifestan yo Kontinye Frape 'Gilead Visye' sou Pri Gouging
AHF mande KI MOUN KI: Sove teknik VIH kritik