AHF Louvri gadmanje Manje pou Veteran San Diego

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Nouvo Food for Health Heroes Pantry pou konsantre sou bay soulajman pou veteran yo, manm sèvis aktif yo, ak fanmi militè k ap lite ak ensekirite alimantè nan mitan pri k ap ogmante lavi yo.

 

San Diego, CA (29 fevriye 2024) – Manje pou Sante, yon pwogram anba a Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), ap lanse Heroes Pantry nan San Diego nan wikenn sa a pou soulaje fado ensekirite alimantè a nan mitan veteran, manm sèvis aktif yo, ak fanmi militè yo vin pi grav akòz gwo pri lavi a, espesyalman pou moun ki fè fas ak pwoblèm sante oswa ki bezwen kouvri medikal. depans.

Nouvo Heroes Pantry a pral ofri legim fre ak fwi ki soti dirèkteman nan fèm, ak yon konsantre sou bay opsyon sante ki adapte a veteran ki gen bezwen espesifik dyetetik. Li ouvri epi gratis pou tout veteran ak manm sèvis aktif yo. Li pral opere chak de semèn okòmansman epi elaji nan distribisyon chak semèn jan sa nesesè.

KISA: Gran Ouvèti ewo Pantry

KILÈ: Samdi 2 mas de 9h a 11h

KI KOTE: VFW Post 5867, 12650 Lindo Lane, Lakeside, CA 92040

KIYÈS: Veteran, manm sèvis aktif yo, VFW 5867, Food for Health, ak kominote militè zòn San Diego.

 

Rechèch soti nan la Militè Family Advisory Network revele ke ensekirite alimantè nan mitan militè ak veteran fanmi se de fwa mwayèn nasyonal la, ki afekte youn nan sis kay. Rapò RAND ke 1.4 milyon veteran lite pou jwenn aksè a bon jan manje, ki mennen nan konsekans sante grav.

Carlos Marroquin, Direktè Nasyonal Pwogram Manje pou Sante nan AHF, di: “Li pa akseptab ke moun ki te sèvi ak pwoteje nasyon nou an ap grangou. "Veteran ak pèsonèl militè aktif yo te sakrifye byennèt yo pou sekirite nou, e se devwa nou pou asire yo gen aksè a manje nourisan."

"Veteran yo pa ta dwe fòse yo chwazi ant nesesite debaz tankou lwaye ak manje," te ajoute Wendy Calderon, Kòmandan Post VFW. “Pri lavi k ap monte a te anpeche anpil nan yo yon vi ki an sante. Heroes Pantry vize pou bay asistans ak ankouraje byennèt pami moun ki te sèvi peyi nou dezenterese.”

 

AHF mande KI MOUN KI: Sove teknik VIH kritik
AHF apiye Afrik CDC pouse pou kwape kolera