YouTube Sensation Todrick Hall pou Title Florida AIDS Walk

In Nouvèl pa Ged Kenslea

Festival mizik 5k anyèl ak bò plaj la ap rasanble $2 milyon dola pou 13 òganizasyon lokal VIH/SIDA san bi likratif.

 

Fort Lauderdale, FL (6 fevriye 2024) – Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon sèvis VIH/SIDA nan mond lan, ap fè patenarya ak animatè Todrick Hall pou 19yèm Anyèl la. Florida AIDS Walk & Music Festival, yon evènman anyèl pou vakans prentan ki atire plis pase 2,000 patisipan e ki rasanble $2 milyon dola pou 13 òganizasyon lokal san bi likratif k ap bay sèvis VIH/SIDA nan kominote Sid Florid la.

Hall se yon atis milti-talan ki te fè premye nasyonal li kòm yon konpetitè sou Ameriken idol. Li te kontinye fè nan divès pwodiksyon Broadway, jwe nan Koken bòt ak Chicago. Hall te kolabore ak atis anrejistreman sa yo tankou Taylor Swift, RuPaul, ak Beyonce e li te pibliye plizyè albòm solo hit, ki gen ladan Dwat soti Oz, Entèdi, epi Feminin.

"Todrick Hall te yon defansè pou anpil moun nan kominote LGBTQIA+ la epi li pral yon pòtpawòl etonan nan ede tou de pou ranmase lajan pou benefisyè nou yo epi tou pou ogmante konsyantizasyon sou enpak devastatè VIH/SIDA sou kominote Sid Florid la," te di. Tracy Jones, Chèf Biwo Sid AHF.

Florida AIDS Walk and Music Festival gen tou ti joupa enfòmasyon sou sèvis sante ak byennèt, jwèt timoun, kamyon manje, ak lòt aktivite ki konsantre sou fanmi. Chantè/konpozitè ak DJ entènasyonal/pwodiktè DJ Citizen Jane pral chofe foul la anvan mache a 5k ak konsè. iHeartRadio se patnè ofisyèl radyo a, ak animatè iHeartRadio Kimmy B ap dirije evènman an.

KILÈ: Samdi, Mas 9, 2024

TAN:   8:00 am – Sit ouvè

9:45 am - Seremoni fòmèl

10:00 am – Mache kòmanse

11:00 am – Festival Mizik kòmanse

 

KI KOTE: Fort Lauderdale Beach

1100 Seabreeze Blvd

Ft. Lauderdale, FL 33316

 

ENSKRIPSYON: www.FloridaAidsWalk.org.

Benefisyè 2024: Afro Pride Florida, Aqua, Broward House, Equality Florida, Latinos Salud, The Pride Center at Equality Park, The McKenzie Project, Inc., Pridelines, Safe Schools South Florida, SAVE LGBTQ, SunServe, Transinclusive, ak World AIDS Museum and Educational Center .

Konsènan VIH/SIDA nan Florid dapre dènye estatistik ki soti nan Sant pou Kontwòl Maladi (CDC):

  • Eta Florid klase nan senk eta pi gwo nan kantite nouvo dyagnostik VIH.
  • Twa vil nan Eta Florid fè plas 15 pi gwo nan peyi a anrapò ak kantite moun k ap viv ak VIH. Miami se nan tèt lis la. Jacksonville ak Orlando kenbe 10yèm ak 11yèm plas yo, respektivman.
  • Broward se nimewo en konte nan Florid ki gen plis nouvo dyagnostik VIH. Konte Miami-Dade se nimewo twa.

 

 

 

 

Atis R&B Eric Benét pral Tit Mache SIDA nan Florid
AHF mande pou aksyon konkrè devan negosyasyon Akò Pandemi nan Jenèv