AHF mande pou aksyon konkrè devan negosyasyon Akò Pandemi nan Jenèv

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

Pandan negosyasyon INB-8 yo ap pwoche, Enstiti Global Sante Piblik AHF, an patenarya ak Laboratwa Politik Sante Piblik University of Miami, ankouraje aksyon imedya pou asire Konvansyon/Akò Pandemi OMS la vrèman ranfòse sekirite sante mondyal la. Enskripsyon politik nou an mete aksan sou bezwen pou gen aksè ekitab nan teknoloji sante, responsablite nan preparasyon pou pandemi, ak entegrasyon sosyete sivil la nan pwosesis pou pran desizyon. Lè nou abòde pwoblèm kritik sa yo, nou ka pave wout la pou yon enfrastrikti sante mondyal ki pi rezistan.

Klike la a pou w li tèks la konplè.

YouTube Sensation Todrick Hall pou Title Florida AIDS Walk
AHF lajistis biwo lapòs poutèt li refize livre lapòs bay lokatè nan bilding SRO yo