AHF apiye Afrik CDC pouse pou kwape kolera

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl, Vaksinen mond nou an pa Brian Shepherd

Nan limyè a kontinyèl egi a kriz kolera ak mank vaksen atravè pati lès ak Sid Afrik, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) sipòte efò Sant Afriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Africa CDC) pou etabli akizisyon ak fabrikasyon vaksen esansyèl sou kontinan an epi li ankouraje peyi rich yo pou yo bay yon rezèv dòz san pèdi tan imedyatman.

“Jis nan kòmansman ane sa a, prèske 900 moun te mouri nan kolera atravè Lafrik. Vaksen an bay efikasite jeneral kont maladi grav - si moun sa yo te gen yon chans resevwa li, pifò nan yo ta vivan jodi a. Sa a se ankò yon lòt egzanp trajik inegalite nan sante mondyal ke Inyon Afriken an, Afrik CDC, ak lidè sou kontinan an dwe priyorite ak adrese pi vit posib, "te di AHF Afrik Biwo Chèf, Dr Penninah Iutung. “Oto-sifizans rejyonal atravè pwodiksyon vaksen esansyèl ak pwodui medikal nan Lafrik ta dwe objektif final la—COVID-19 te fè sa klè. Inisyativ tankou lansman Ajans Medikaman Afriken an se yon mouvman nan bon direksyon, men nou dwe avanse pi vit – lavi moun yo an danje.”

Dapre Afrik CDC, te gen prèske 253,000 ka kolera ak 4,187 lanmò atravè 19 peyi Afriken an 2023. Efò pou kontwole kolera yo konplike pa mank aksè a dlo pwòp pou bwè ak move enfrastrikti tretman dlo ize nan anpil nan zòn ki afekte yo. Kòm yon modèl pou adrese pwoblèm sa yo, AHF sipòte perçage yon pi dlo potab nan Benue State, Nijerya, nan 2020.

AHF Louvri gadmanje Manje pou Veteran San Diego
Nouvo Kanpay AHF avèti sifilis ka fatal pou tibebe w la