Syphilis Soars: AHF mande Kongrè a pou ranfòse finansman prevansyon

In Pledwaye, Anons Spesyal, Nouvèl pa Brian Shepherd

Avèk to alarmant wo sifilis ki ka evite ak sifilis konjenital ap monte nan prèske 20% pi wo pase nan 2023, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) mande Kongrè Ameriken an pou l ranvèse rediksyon pwopoze yo epi ogmante finansman pou pwogram prevansyon enfeksyon seksyèlman transmisib ak amelyore aksè nan tès ak tretman.

Lauren Natoli, Direktè Asosye pou Rechèch ak Defans Divizyon Sante Piblik, di Lauren Natoli, “Enfeksyon ki transmèt seksyèlman, ki gen ladan sifilis, se nan yon nivo maksimòm pou sizyèm ane konsekitif, men bidjè pou pwogram sa yo ap koupe chak ane. “Nou pa ka espere ranvèse mare IST yo san yo pa renouvle envestisman ak atansyon sou efò sante piblik. Li lè pou nou re-envesti nan sante piblik ak edikasyon seksyèl.”

Sispann diskisyon an - Sove Akò Pandemi an
AHF bat bravo pou Pwojè lwa pou abi PBM Sen. Wiener a