Sispann diskisyon an - Sove Akò Pandemi an

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

AIDS Healthcare Foundation (AHF) sipòte yon apèl pa Granmoun yo, yon gwoup enfliyan nan ansyen chèf deta ak lidè sivik ki te fonde pa Nelson Mandela, mande peyi yo pou evite enpas nan negosyasyon akò pandemik kontwovèsyal anba ejid Asanble Mondyal Lasante a. La louvri lèt soti nan The Elders ak òganizasyon sipò yo mande pou ekite, ase finansman, ak responsablite nan mitan peyi yo pou prepare pou pwochen kriz sante mondyal la.

"Lamò pa lèt ak lèt ​​detache se pa yon opsyon pou akò pandemi an. Twòp milyon moun te mouri oswa yo te vin pòv pandan COVID-19 pou nou pèdi gwo foto a de je epi aksepte enpas la,” te di Prezidan AHF Michael Weinstein. “Lidè mondyal yo dwe chwazi prensip ekite mondyal, responsablite, ak transparans sou enterè nasyonal jis tankou pwoteksyon pwopriyete entelektyèl. Yon lòt katastwòf sante piblik ekzistansyal pral sètènman rive—e si nou pa aplike leson trajik COVID-19 yo—rèsponsablite a pral se ak moun ki echwe pou bay yon trete global sante piblik solid.”

Dat limit pou adopsyon akò pandemi an se me 2024. Te gen ti pwogrè nan jwenn akò sou plizyè dispozisyon kle nan akò a ki gen rapò ak dispans pwopriyete entelektyèl pandan ijans sante ak pataje benefis nan rechèch patojèn ant devlope ak peyi devlope yo. Gen enkyetid k ap grandi ke Asanble Mondyal Lasante a pa pral respekte dat limit adopsyon an prentan sa a. La Panel pou yon Konvansyon Global Sante Piblik, ki te ko-kreye pa AHF, se youn nan siyatè yo nan lèt The Elders '.

Defansè Jèn Ohio yo kanpe pou Dwa LGBTQIA+
Syphilis Soars: AHF mande Kongrè a pou ranfòse finansman prevansyon