SRO Tours mete aksan sou modèl AHF pou fè moun nan lari yo

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Anons plen paj nan LA Times Dimanch la envite piblik la pou patisipe nan vizit gide nan senk pwopriyete lojman pou revni fèb

 

LOS ANGELES (5 janvye 2024) – Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ap ouvri pòt li bay piblik la epi envite moun yo wè ki jan li te renove bilding istorik Los Angeles pou kreye lojman pèmanan ki vrèman abòdab pou moun ki gen ti revni ki nan bezwen.

 

AHF, atravè li Fondasyon Lojman Sante (HHF), te achte ak renove bilding istorik depi 2017 kòm yon solisyon pi rapid, mwens chè pou ogmante lojman abòdab ak kriz sanzabri yo. Jiskaprezan, AHF te depanse 230 milyon dola nan Los Angeles pou achte 15 pwopriyete, 13 ladan yo te fini ak kounye a kay 1,417 moun ki otreman pa ta kapab peye yon kote pèmanan pou viv. AHF gen yon lòt 578 inite nan tiyo a.

 

Premye vizit gide a pral fèt madi 9 janvyeth apati 9è nan maten Nenpòt moun ki enterese kapab enskri sou entènèt nan la Fondasyon Lojman Sante sit entènèt. Tours yo ap kontinye chak semèn nan madi.

 

Vwayaj apeprè dezèdtan edmi a pral gen ladan l yon vizit nan senk nan 13 bilding AHF ki genyen kounye a pou lokatè yo. Rezèv ki pral nesesè.

AHF te mete yon anons plen paj ki gen tit "Lagè LA Times sou SRO yo" nan edisyon enprime Dimanch la Los Angeles Times fòmèlman pwolonje envitasyon an.

 

Pwogrè mondyal VIH egzajere: AHF mande pou Odit ONUSIDA
FDA ak Florid fè yon dent nan pri dwòg ak enpòtasyon Kanadyen