Pwogrè mondyal VIH egzajere: AHF mande pou Odit ONUSIDA

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

SIDA Swen Sante Fondasyon (AHF) voye yon lèt ouvè jodi a bay chèf yo nan Pwogram Joint Nasyonzini sou VIH/SIDA (ONUSIDA) ak Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS), pou mande de enstitisyon yo fè yon odit sou done VIH yo sou enkyetid yo. ke kantite mondyal moun ki sou tretman VIH egzajere anpil.

Apèl AHF te pouse pa dènye piblikasyon yon atik nan la Britanik Medikal Journal (BMJ Open) ki montre ke nimewo yo rapòte pa UNAIDS pa totalman konte pou pasyan ki te kòmanse tretman ak Lè sa a, abandone. Nimewo gonfle yo ta vle di ke pwogrè kont epidemi an te pi dousman pase antisipe, epi yo pral bezwen yon pi gwo envestisman nan resous yo remèt repons mondyal VIH la sou wout.

"Kontwòl SIDA vle di ke nouvo enfeksyon yo mwens pase lanmò. Sa a pa pre reyalite aktyèl la, epi nou p ap rive la pa 2030 sof si nou chanje direksyon epi konsantre sou retansyon,” te di Prezidan AHF Michael Weinstein. "Nou te ofri pou ede ONUSIDA ak pwosesis odit la nan nenpòt fason pratik."

Sa ki anba la a se yon tèks konplè nan lèt ouvè a:

 

Yon Lèt Ouvè pou ONUSIDA ak OMS Konsènan done ki pa kòrèk sou tretman VIH

Nou ekri lèt sa a pou nou eksprime alam nou sou inexactitudes nan estatistik mondyal tretman VIH ke ONUSIDA ap rapòte. Nou te rive jwenn konklizyon sa a ki baze sou eksperyans nou bay swen pou plis pase 1.9 milyon pasyan nan 46 peyi, osi byen ke atik rechèch ki fèk pibliye nan British Medical Journal (BMJ Open). Atik la montre klèman rezon ki fè yo reklame figi UNAIDS nan 76% nan tout pasyan dyagnostike yo te sou tretman ak 71% nan pasyan sa yo ke yo te siprime viralman egzajere figi aktyèl yo.

Si estimasyon sa yo te vreman kòrèk, ki pretann ke plis pase 29.6 milyon moun te sou tretman ak 21 milyon moun te siprime viralman, nou ta wè yon bès pi sevè nan kantite lanmò ki gen rapò ak VIH ak nouvo enfeksyon - sa yo, sepandan, yo te rete. fè tèt di wo.

Eksperyans sou teren nou an konsistan avèk atik BMJ Open la. Lè nou antre nan nouvo etablisman gouvènman an epi fè yon odit konplè sou dosye pasyan yo, nou souvan jwenn ke apeprè 25% a 30% nan pasyan ki enskri yo te abandone swen. Gen kèk ale nan lòt enstalasyon, pandan ke lòt yo pèdi nan swivi. Kèlkeswa kòz la, nan yon senaryo tipik, yon ka rive nan yon tyè nan pasyan yo te enkoni, kidonk yo pa t resevwa swen ak medikaman. Nan lòt mo, kantite pasyan yo rapòte nan enstalasyon sa yo souvan kimilatif ak demode. Nou vle pataje dosye nou yo pou valide afimasyon sa yo.

Sa a enpòtan pou plizyè rezon:

Premyèman, globalman, nou gen pi lwen pou nou reyalize kontwòl SIDA pase done aktyèl yo montre. Rive nan sa a pral mande pou lajan adisyonèl ak metòd inovatè.

Dezyèmman, konsantre a dwe chanje nan vize retansyon nan swen kòm yon gwo diferans. Etandone ke swen VIH se toujou yon angajman dire tout lavi, li inevitab ke pasyan yo ap deplase epi kontinye fè fas a povrete, ensekirite, stigma, fatig tretman, ak anpil lòt defi lavi.

Twazyèmman, pandan ke yo te fè yon gwo pwogrè istorik nan tretman VIH atravè lemond, souzèstime kantite travay ki gen pou vini yo ta ka dekouraje donatè esansyèl yo pou yo kontinye kontribye anpil lajan.

Katriyèmman, nan konsyans piblik la, deklarasyon repete ak inègza ke nou sou pwent pou fini ak SIDA kòm yon epidemi mennen moun yo panse ke SIDA se tout bon fini.

ONUSIDA konte sou gouvènman yo pou nimewo yo. Se nan enterè gouvènman yo prezante yon foto woz ke posib. Pou yon bagay ki enpòtan menm jan ak eta aktyèl repons mondyal VIH/SIDA a, mezi reyèl ak egzat yo enpòtan anpil.

Nou ankouraje ONUSIDA ak OMS pou odit omwen 10% nan tablo pasyan atravè mond lan. Sa ka parèt tankou yon travay redoutable—sepandan, AHF fè kont sa yo pami prèske 2 milyon pasyan nou yo regilyèman. Nou ofri asistans nou nan sit la ak nivo peyi, si ou bezwen li.

Epidemyoloji se pwen depa pou kontwòl maladi. Ou pa kapab kontwole yon maladi si ou pa konnen desann nan nivo sit la ki moun ki genyen li oswa ki moun ki ap trete pou li. Nou kwè ke pwopozisyon nou an pral yon nouvo chapit enteresan pou SIDA mondyal ki pral bay rezilta satisfezan. Nou espere pran vwayaj sa a avèk ou.

 

Sensèman,

Prezidan AHF Michael Weinstein

AHF MLK Day Float rele 'Lojman se yon dwa moun'
SRO Tours Mete aksan sou Modèl AHF pou fè moun nan lari yo