FDA ak Florid fè yon dent nan pri dwòg ak enpòtasyon Kanadyen

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Move ta dwe ede abòde ogmantasyon pri dwòg yo nan eta ki gen anpil popilasyon granmoun aje yo

 

FORT LAUDERDALE, FL (5 janvye 2024)  Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon swen sante VIH ak SIDA nan mond lan, ap ankouraje yon mouvman semèn sa a pa Etazini Food and Drug Administration (FDA) ak Eta Florid la, ki te jwenn apwobasyon FDA pou enpòte medikaman sou preskripsyon ki soti Kanada nan yon efò pou adrese ogmantasyon pri medikaman yo.

 

"Nou bat bravo pou administrasyon Biden ak Florid pou apwouve re-enpòtasyon pou soulaje fado pri dwòg astwonomik yo sou pasyan yo," te di. Michael Weinstein, fondatè AHF ak prezidan. "Sepandan, li ta pi fasil pou jis pi ba pri nan Etazini yo pase anbake medikaman ki te fè Etazini yo nan Kanada epi voye yo tounen nan Florid."

 

"Malerezman, Kongrè a, ki posede pa pharma, refize fè plis," konkli Weinstein.

SRO Tours Mete aksan sou Modèl AHF pou fè moun nan lari yo
Antibyotik ki mache ak AI dwe ale pi lwen pase Big Pharma