AHF mande Prezidan Biden pou l sipòte dispans OMC IP

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl, Vaksinen mond nou an pa Brian Shepherd

AIDS Healthcare Foundation (AHF) mande Prezidan Biden pou sipòte yon pwopozisyon pou yon egzansyon elaji sou dwa pwopriyete entelektyèl (IP) pou tretman ak dyagnostik COVID-19 k ap avanse kounye a nan Òganizasyon Komès Mondyal (WTO) malgre opozisyon nan Kongrè Ameriken an.

"Kèk manm Kongrè a opozisyon ak egzansyon IP Oganizasyon Komès Mondyal la se yon moun ki pa wè e ki pa gen plas. Prezidan AHF Michael Weinstein te deklare. “Nou ankouraje Prezidan Biden pou l fè sa ki dwat nan non sekirite sante mondyal ak sante piblik epi sipòte egzansyon an. COVID-19 klèman pa fini, epi lòt pandemi yo inevitab – nou dwe mete lavi moun an premye epi nou dwe pi byen prepare pou pwochen katastwòf sante mondyal la.”

AHF bat bravo pou Pwojè lwa pou abi PBM Sen. Wiener a
AHF MLK Day Float rele 'Lojman se yon dwa moun'