Epidemi Anthrax Ekspoze Inegalite Sante Global

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl, Vaksinen mond nou an pa Brian Shepherd

Avèk epidemi anthrax ak yon lòt maladi potansyèlman idantifye ki te lakòz prèske 1,200 ka sispèk ak 20 lanmò atravè senk peyi Afriken, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ankouraje peyi rich yo pou asire aksè ekitab nan pwodui sante, tankou dyagnostik ak vaksen, pou asire epidemi yo ka idantifye epi elimine imedyatman.

"Epidemi anthrax la se yon lòt egzanp poukisa nou bezwen ekite, pa charite sou sante mondyal. Osi lontan ke kèk kote gen tout resous pou reponn ak lòt moun pa genyen—nou p ap gen yon preparasyon pou pandemi vreman fonksyonèl. Nou te wè sa ak COVID-19 ak mank de vaksen pou Afriken yo pandan peyi rich yo te rasanble yo, ansanm ak konesans ak teknoloji pou pwodwi machandiz ki nesesè anpil,” te di Chèf Biwo AHF Lafrik, Dr Penninah Iutung. "Peyi ki gen pi ba revni yo pral kontinye soufri epidemi maladi yo ka evite jiskaske gwo famasi ak peyi rich yo bay lavi yo priyorite sou pwofi yo. Nou fè yon apèl sou pwodiktè pharmaceutique tankou Emergent BioDefense Operations Lansing, manifakti vaksen anthrax la, pou asire dòz adekwat ak twous dyagnostik disponib pou rejyon ki afekte yo.”

Anthrax se yon maladi ki koze pa bakteri ki souvan jwenn nan tè a epi yo ka transmèt bèt ak imen lè yo respire oswa enjere manje ak dlo ki kontamine ak espò oswa atravè koupe nan po a. Li ka anpeche lè yo pran vaksen moun ak bèt epi li pa kontajye, eksepte nan ka ki ra nan anthrax kutane.

Yon fwa ankò, Gilead atake filè sekirite swen sante a
Tedros KI MOUN KI Bòt ak Big Pharma sou Patant