AHF onore memwa aktivis-klinisyen Chinwa Doktè Gao

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) jodi a te komemore lavi ak travay nan klinisyen Chinwa VIH/SIDA ak defansè Doktè Gao Yaojie, ki te pote nan limyè epidemi VIH nan seksyon riral Lachin ki te koze pa pwovizyon san tache nan ane 1990 yo. Doktè Gao te mouri lakay li nan New York nan dat 10 desanm nan a laj de 95 an.

“Doktè. Ak kouraj, Gao te refize fèmen bouch li lè li te dekouvri ke plizyè milye moun nan zòn riral Lachin te genyen VIH atravè plan vann san sanitè. Malgre restriksyon sou vwayaj, arestasyon lakay yo, ak presyon politik, li te kontinye pran swen malad yo – epi li te manje ak abiye anpil òfelen epidemi an te kite dèyè yo,” te di AHF Direktè Defans Mondyal ak Politik Guillermina Alaniz. “Doktè. Gao mete tout bagay sou liy lan nan non sèman pwofesyonèl li ak limanite, e pou sa-istwa pral mete l 'nan mitan ewo yo nan lit mondyal la SIDA. Nou salye epi onore memwa Doktè Gao.”

Doktè Gao te vin aktivis SIDA ki pi koni nan Lachin e li te rekonèt entènasyonalman pou travay li, li te resevwa prim nan men Nasyonzini ak Etazini. Li te etidye medikaman nan yon inivèsite nan Henan epi pita te travay kòm yon jinekolojist vwayaje nan zòn riral Lachin. Doktè Gao te rankontre premye pasyan VIH li an 1996 - yon fanm ki te pran viris la nan yon transfizyon pandan yon operasyon. An 2009, te fè fas ak presyon gouvènman an ogmante, Doktè Gao te reyenteze nan tèt li nan ekzil nan Manhattan, New York.

African Insight Enfòme Gouvènans Pandemi AHF ak Rekòmandasyon Finansman
AHF aplodi Biden sou rediksyon pri dwòg yo