African Insight Enfòme Gouvènans Pandemi AHF ak Rekòmandasyon Finansman

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Denys Nazarov

Nan yon efò kolaborasyon pou refòme diskou politik sante mondyal, la AHF Global Public Health Institute, an patenarya ak Laboratwa Politik Sante Piblik University of Miami ak AHF Africa Bureau, te pibliye yon rapò kritik ki gen tit "Afriken Insights: Rekòmandasyon pou Gouvènans ak Finansman Pandemi Global 2023".

Rapò a konpoze de onz rekòmandasyon ki sòti nan yon seri konsiltasyon ak ekspè nan sante piblik mondyal ki pa gouvènman Afriken yo ak lidè panse sou pwoblèm enpòtan nan sante mondyal la. Miyò, rapò sa a ofri rekòmandasyon sou gouvènans finansman sante mondyal, Akò Pandemi OMS la, ak estrateji rejyonal pou prevansyon, preparasyon ak repons pandemi (PPPR). Li tou mete aksan sou enpòtans ki genyen nan plis entegre vwa Afriken yo nan diskou sante mondyal la, asire ke bezwen espesifik rejyon an ak insights yo byen adrese nan deliberasyon mondyal pandemi.

Eta manm nan Òganizasyon Mondyal Lasante yo kounye a ap negosye sa ki nan Akò Pandemi an, ki miyò manke mekanis ki gen sans ak efikas pou responsabilite. Konsiltasyon sa a montre ke san yon sistèm responsabilite solid, yo p ap jwenn aksè ekitab nan byen sante piblik mondyal anvan ak pandan pandemi yo. "Depanye sèlman sou bòn volonte peyi yo te pwouve ke li konplètman ensifizan nan tan lontan an, epi li pral pwouve ankò gen konsekans dezas paske tou de prèv anpirik ak eksperyans demontre ke mekanis responsablite ak ranfòsman se yon eleman esansyèl pou akò tankou sa a reyalize yo. objektif entansyonèl,” te di Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif Enstiti Sante Piblik Global AHF.

Paske gen anpil ensètitid sou si Akò Pandemi an pral respekte pwomès li yo, rapò a rekòmande pou mekanis finansman sante mondyal yo travay men nan men ak rejyon yo pou sipòte yon apwòch rejyonal pou PPPR. Sa gen ladann yon anfaz espesyal sou ranfòsman enstitisyon rejyonal yo tankou Afrik CDC ak Afrik Epidemi Fund ki poko lanse.

Doktè Penninah Iutung, AHF Lafrik di, "Pandan ke yo gen anpil optimisme ke kèk pwogrè pral fèt atravè efò mondyal tankou Akò Pandemi OMS ak Fon Pandemi an, eksperyans te montre ke fò rezistans rejyonal nesesè pou pwoteje sante piblik nasyon Afriken yo," te di. Chèf Biwo. "Rekòmandasyon yo nan rapò sa a se yon etap nan pwomouvwa yon apwòch ekilibre ki konbine aksyon rasyonèl mondyal ak yon estrateji rejyonal efikas."

Rapò a tou mete aksan sou ke san finansman sante mondyal adekwa ak dirab, li se fasil ke peyi ki gen revni ba ak mwayen (LMICs) yo pral kapab bati yon nivo adekwat kapasite PPPR ak detèminasyon. Pou sa, rapò a gen ladan yon seri rekòmandasyon ki vize Fon Pandemi an, mekanis finansman mondyal ki te etabli pou bay LMIC yo ak rejyon yo ak finansman gap kritik pou PPPR.

Pami rekòmandasyon sa yo, gen yon lapriyè pou Komisyon Konsèy Fon Pandemi an travay ak Òganizasyon Negosyasyon Entègouvènmantal OMS la, antite ki responsab ekri ak negosye Akò Pandemi a, pou entegre fon li a nan Akò a. Olye ke yo kreye de mekanis finansman adisyonèl pou PPPR, jan li se kounye a pwopoze nan la Negosyasyon Tèks Akò OMS la, Fon Pandemi an ta vin mekanis finansman ofisyèl enstriman an pou LMIC yo. Kreye mekanis adisyonèl pou PPPR, ak fonksyon ki sipèpoze ak Fon Pandemi ak Fon Global ki byen etabli pou Konbat Tibèkiloz ak Malarya SIDA, ta ka. dwe kontreproduktiv epi andomaje ekosistèm finansman sante mondyal ki egziste deja.

Pandan mond lan ap kontinye lite ak defi sante yo, rapò sa a vize pou zòrèy moun k ap fè politik yo anvan negosyasyon enpòtan k ap fèt kounye a nan etap mondyal la.

Tedros KI MOUN KI Bòt ak Big Pharma sou Patant
AHF onore memwa aktivis-klinisyen Chinwa Doktè Gao