AHF mande KI MOUN KI 'Fè li dwat' pou sivivan abi seksyèl

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

Apre yon Associated Press akòde atik rapòte ke Òganizasyon Mondyal Lasante te peye plis pase 100 sivivan Kongo nan abi seksyèl nan men anplwaye li yo yon sèlman $ 250 chak, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) kondane aksyon OMS la kòm yon wont e li mande chèf OMS, Doktè Tedros Adhanom Ghebreyesus, pou l sipèvize pèsonèlman aksyon imedya ki nesesè pou asire jistis ak sipò pou fanm yo.

"Nou te wè move jesyon OMS nan akizasyon abi seksyèl ak move konpòtman nan tan lontan an - men desizyon li pran pou eseye konpanse sivivan yo, anpil moun ki fè timoun kòm rezilta abi a, ak yon mizè $250 chak pa anyen ki degoutan," di Chèf Defans ak Politik Global AHF Terri Ford. "Sa OMS te fè se absoliman inakseptab. Li ase move abi yo te rive nan tout – men yo pa te envestige adekwat, epi refòm yo pa te aplike imedyatman. Apre sa, sivivan yo te abi ankò pa konpansasyon mèg ak sipò. Doktè Tedros, kisa w pral fè pou fè sa dwat?”

Dapre AP, 250 dola yo bay chak sivivan yo se mwens pase yon sèl jou pou kèk ofisyèl Nasyonzini k ap travay nan Kinshasa, kapital Repiblik Demokratik Kongo a.

AHF gen yon istwa depi lontan nan defann jistis pou sivivan abi seksyèl yo ak pou moun k ap pran desizyon nan sistèm Nasyonzini an pou rann otè krim yo responsab, sa ki remonte nan eskandal ONUSIDA a ak Direktè Egzekitif li a. Michel Sidibé, ki pita te demisyone anvan manda li te fini.

AHF lanse Baltimore Food Pantry a tan pou Thanksgiving
AHF repete apèl WTO a pou fleksibilite patant