Newsom siyen bòdwo pou lojman, yon avantaj pou lojman abòdab

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

AB 1490 (Lee, D-Freemont) pral elaji reyitilizasyon adaptive bilding ki egziste deja pou kreye lojman abòdab.  

LOS ANGELES (11 oktòb 2023)   Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) remèsye Gouvènè Kalifòni Gavin Newsom paske li siyen  AB 1490, yon pwojè lwa ke AHF te patwone ki kounye a egzije gouvènman lokal yo pèmèt ak elaji reitilizasyon adaptive bilding ki egziste deja yo ki pral kreye nouvo lojman ki gen revni ba ak trè ba pi vit ak yon pri ki pi ba.

"Nou bat bravo pou Gouvènè Newsom lè li siyen AB 1490, ki fèt pou elaji itilizasyon adaptab reitilizasyon nan nivo lokal pou adrese pwoblèm sanzabri ak kriz lojman pou ti revni nou an," te di. Susie Shannon, Direktè politik pou Lojman Se Yon Dwa Moun, divizyon defans lojman nan AHF. “Nou ta renmen remèsye Manm Asanble Alex Lee (D-Freemont) otè pwojè lwa a pou lidèchip li nan jere pwojè lwa a atravè lejislati a epi ede jwenn siyati Gouvènè Newsom.”

AHF te itilize adaptab réutilisation depi 2017 nan li Fondasyon Lojman Sante pou renove pwopriyete abandone yo epi bay lojman abòdab nan Kalifòni, Florid, New York, ak Texas. Nan Kalifòni sèlman, AHF te transfòme 14 bilding atravè reitilizasyon adaptatif, ede plis pase 1,400 moun nan lari yo nan Kalifòni epi ba yo yon kote ki estab pou viv.

CAPTION FOTO:

Senatè Ameriken Maria Cantwell, adwat, (D-WA) pale nan yon konferans pou laprès entwodwi refòm administratè benefis famasi yo pandan Roshy Mohaghegh, Direktè Famasi Rejyonal, AIDS Healthcare Foundation, agoch, ak Cathleen MacCaul, Direktè Advocacy, AARP WA, ap koute nan Othello Station. Pharmacy, yon famasi endepandan nan Seattle, jedi 12 oktòb 2023. Senatè Cantwell te prezante Sena Bill 4293, Lwa 2022 sou Transparans Manadjè Benefis Famasi a, ane pase ansanm ak Senatè Ameriken Chuck Grassley (R-IA) pou anpeche abi. pa manadjè benefis famasi yo (PBMs) ki blese famasi endepandan yo ak pasyan yo sèvi yo lè yo egzèse kontwòl twòp sou medikaman sou preskripsyon ak biznis famasi nan tout peyi a. Konferans pou laprès la te pote atansyon sou pwoblèm nan nan Eta Washington.(Stephen Brashear/AP Images for AIDS Healthcare Foundation)

# # #

AHF ak Sen Cantwell (D-WA) Pound PBM Abi
AHF remèsye Gouvènè Newsom paske li siyen PBM Reform Bill (SB 786, Portantino)