J&J Patant Move dwe premye nan anpil

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) rekonèt jodi a anons konpayi pharmaceutique Johnson & Johnson (J&J) ke li p ap aplike patant li pou tretman tibèkiloz ki reziste plizyè dwòg SIRTURO (bedaquiline) pou 134 peyi ki gen revni ba ak mwayen—yon etap enpòtan nan mete fen nan mond lan. Kriz TB pou yon maladi ki ka evite, ki ka trete epi ki ka geri.

“Sa a se yon viktwa pou sante piblik ak pasyan TB, men li te pran twò lontan pou vin yon reyalite konsidere ane yo nan defans ijan nan sosyete sivil la. Evaris gran famasetik yo ak patant patant anpeche aksè a dwòg ki sove lavi, vaksen, ak lòt pwodui medikal, tout nan pouswit pwofite moun ki malad ak moun ki mouri,” te di Loretta Wong, Chèf Adjwen nan Defans Mondyal ak Politik pou AHF. “Desizyon Johnson & Johnson se yon etap pozitif, men sante piblik mondyal la twò ijan pou chak desizyon pran tan ak defans. Konpayi famasetik yo gen yon responsablite andeyò pwofi aksyonè yo epi yo dwe fè sa ki dwat nan mond lan oswa kontinye fè fas a presyon ak laprès negatif soti nan piblik la. Sosyete sivil la pral rete vijilan nan kenbe konpayi pharmaceutique responsab pou patant ki p ap kontinye vèt yo epi mande pou yo mete moun anvan pwofi yo.”

An delegasyon AHF te patisipe nan Reyinyon Wo Nivo Nasyonzini sou Tibèkiloz mwa pase a pou rantre nan kominote TB a nan plede pou lidè mondyal yo pran angajman pou asire yon repons solid mondyal TB. Deklarasyon ofisyèl ki lakòz yo gen ladan plizyè angajman AHF te defann, tankou angaje $5 milya dola chak ane nan repons TB a, aksè inivèsèl nan tretman ak sèvis TB, enkòpore sosyete sivil la nan estrateji TB, ak entegre sèvis TB ak anviwònman swen sante prensipal ak VIH.

Eli yo pou rantre nan Iris House nan selebre yon nouvo lokal
AHF onè ak sonje Senatè Dianne Feinstein