AHF mande Aksè Abòdab pou Nouvo Medikaman Deng

In Global En, Nouvèl, Perou, Vaksinen mond nou an pa Brian Shepherd

AIDS Healthcare Foundation (AHF) felisite Johnson & Johnson (J&J) pou devlope yon grenn ki te montre rezilta pwomèt nan yon ti esè pou pwoteje kont lafyèv deng epi ankouraje konpayi an asire tretman an aksesib ak abòdab globalman si li evantyèlman apwouve pou itilizasyon piblik.

"Tretman J&J pou lafyèv deng pa t 'kapab rive nan yon pi bon moman paske viris la ap afekte anpil peyi, espesyalman isit la nan Perou kote anplwaye AHF yo te afekte," te di Dr Jose Luis Sebastian Mesones, Direktè Rejyonal Rejyon Andin AHF ak Peyi. Manadjè Pwogram pou AHF Perou. "Kounye a, nou dwe espere ke nou pa wè yon repete J&J ak medikaman deng tankou sa ki te pase ak vaksen COVID-19 - nou mande konpayi an asire moun ki pi bezwen li yo pral gen aksè abòdab. Avèk tanperati ki pi cho k ap gaye globalman, moustik ki pote deng yo pral gaye tou—tout peyi ki bezwen li ta dwe gen aksè a tretman an.”

Òganizasyon Mondyal Lasante estime moustik ki enfekte lakòz jiska 390 milyon enfeksyon deng chak ane, sa ki lakòz jiska 36,000 lanmò. Yo jwenn viris la nan klima twopikal ak sub-tropikal atravè lemond, sitou nan zòn iben ak semi-iben.

Devlopman yon Toolkit pou Enplimantasyon Sèvis Sante Seksyèl
Pasyan soufri kòm pwofi Pfizer Pockets