AHF fè lwanj pozisyon Kolonbi pou tretman aksesib pou VIH

In Kolonbi, Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

AIDS Healthcare Foundation (AHF) sipòte ak bat bravo pou desizyon gouvènman Kolonbyen an pran itilize yon lisans obligatwa pou enpòte vèsyon jenerik pi bon mache nan tretman VIH dolutegravir ViiV Healthcare. Peyi a depanse 50 fwa plis sou medikaman mak la pase Òganizasyon Sante Panameriken an peye pou yon vèsyon jenerik.

Doktè Patricia Campos, Chèf Biwo a, te di: “Nou sipòte ak remèsye Kolonbi totalman nan òf li pou kapab jwenn aksè nan medikaman VIH pi bon mache pou moun li yo, epitou n ap ede plizyè milye Venezyelyen ki vwayaje atravè fwontyè a pou yo ka sove lavi yo tretman antiretwoviral pou VIH. pou Biwo Amerik Latin ak Karayib AHF. "Nou kanpe tou ak 120-plis òganizasyon sosyete sivil sa yo siyen yon petisyon bay Minis Sante Kolonbi Doktè Guillermo Alfonso Jaramillo pou mande l apwouve deklarasyon sa a. Dè milye plis moun pral kounye a gen yon chans pou yo viv yon vi an sante ak plis aksè a dolutegravir. Nou espere ke plis peyi swiv egzanp nan sèvi ak lisans obligatwa yo kòm li akonpli de bagay: Li vin efikas, medikaman abòdab pou moun yo epi voye yon mesaj byen fò bay gwo famasi, ke yo pa ta dwe priyorite pwofi yo anvan moun nan pri medikaman yo pa rive pou anpil moun. ki bezwen yo."

AHF fè lwanj gouvènman Kolonbi a paske li mete sante pi wo pase enterè pharmaceutique, kèlkeswa sitiyasyon politik peyi a. An 2012, yon tribinal Bogota te jwenn ke Abbott Laboratories te vyole yon lòd gouvènman an 2009 sou pri dwòg, ki deklare ke Abbott te pri tretman esansyèl VIH li a Kaletra 350% pi wo pase nan peyi vwazen yo. Abi sa a nan monopoli Abbott sou mache dwòg la te mennen nan yon batay pou yon lisans obligatwa pou Kaletra, finalman bay Kolonbyen aksè a medikaman an a yon pri abòdab.

AHF te louvri yon klinik nan Cúcuta, Kolonbi, nan mwa septanm 2018 nan yon travèse fwontyè kritik ak Venezyela pou sipòte moun k ap viv ak VIH pami plizyè milye refijye k ap sove peyi a. San aksè serye nan terapi antiretwoviral, Venezyelyen k ap viv ak VIH riske mouri oswa devlope rezistans dwòg akòz entèripsyon tretman nan peyi lakay yo.

'Envestisè Responsab: Dechaj Gilead' Di AHF Ad
Vaksen malarya ki fèk apwouve se yon viktwa pou sante mondyal