AHF ak Sen Cantwell (D-WA) Pound PBM Abi

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

S. 127 ta entèdi plan pri dwòg enjis ak entèdi 'clawback' abitrè nan peman yo te fè nan famasi.   

LOS ANGELES (12 oktòb 2023)   Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) felisite Senatè Ameriken Maria Cantwell (D-WA) paske li òganize yon konferans pou laprès jodi a nan Eta Washington ak yon kowalisyon founisè swen sante ak famasyen sou S. 127, yon pwojè lwa refòm PBM senatè a te prezante ane pase ansanm ak Senatè Ameriken Chuck Grassley. (R-IA) epi li ap pase ak anpil atansyon atravè Kongrè a.

Dapre Cantwell a sit entènèt, "Lwa 2022 sou Transparans Manadjè Benefis Famasi a ta entèdi plan pri enjis, entèdi 'reklavaj' abitrè peman yo te fè nan famasi yo, epi mande PBM yo rapòte bay FTC konbyen lajan yo fè atravè pri gaye ak frè famasi yo.”

"AHF andose ak tout kè Sena Bill 4293 epi nou remèsye Senatè Cantwell paske li te mete aksan sou bezwen enpòtan pou refòm PBM atravè peyi a nan evènman laprès sa a nan Seattle jodi a," te di. Laura Boudreau, AHF Chèf Operasyon ak Jesyon Risk. “Depi kreyasyon PBM yo, jis twa konpayi yo te vin domine prèske tout mache a. Refòm se lontan anreta. Nou felisite Senatè Cantwell ak Grassley paske yo te dirije efò sa a.”

Roshanak Mohaghegh, Direktè Rejyonal Famasi AHF nan zòn Seattle, te pale nan konferans pou laprès Seattle:

"VIH se yon maladi kwonik. Anplis de sa, anpil moun ki genyen li fè eksperyans defi tankou stigma, pwoblèm sante mantal, pafwa pa gen lojman oswa manje ki pa apwopriye, dejwe. Kle nan swen VIH siksè se gen yon modèl swen entegre, ak famasyen an se kle. Famasyen an souvan se moun ki pi an kontak ak pasyan an epi pasyan an fè konfyans pou l bay sipò konfidansyèl. PBM yo kraze modèl swen sa a. Yo fòse pasyan yo nan lòd pa lapòs, kraze kravat yo ak famasyen yo. Pou pi byen pwoteje pasyan yo, nou onè pou nou sipòte pwojè lwa Senatè Cantwell pou anpeche abi PBM epi remèsye li ak Senatè Grassley pou efò yo.”

 

 

 

 

FOTO: Senatè Ameriken Maria Cantwell, adwat, (D-WA) pale nan yon konferans pou laprès entwodwi refòm administratè benefis famasi yo pandan Roshy Mohaghegh, Direktè Famasi Rejyonal, AIDS Healthcare Foundation, agoch, ak Cathleen MacCaul, Direktè Advocacy, AARP WA, koute. nan Othello Station Pharmacy, yon famasi endepandan nan Seattle, Jedi 12 oktòb 2023. Senatè Cantwell prezante S. 127, Lwa 2022 sou Transparans Manadjè Benefis Famasi, ane pase ansanm ak Senatè Ameriken Chuck Grassley (R-IA) pou kontwole abi administratè benefis famasi yo (PBMs) ki blese famasi endepandan yo ak pasyan yo sèvi yo lè yo egzèse kontwòl san rezon sou medikaman sou preskripsyon ak biznis famasi nan tout peyi a. Konferans pou laprès la te pote atansyon sou pwoblèm nan nan Eta Washington.(Stephen Brashear/AP Images for AIDS Healthcare Foundation)

Afrik Bezwen Vaksen Pou Konbat Mpox, Peyi Rich Dwe Aji
Newsom siyen bòdwo pou lojman, yon avantaj pou lojman abòdab