Konklizyon yo mete aksan sou Bezwen ijan pou Ewòp ogmante sou SIDA

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

An repons a Sant Ewopeyen pou Prevansyon ak Kontwòl Maladi (ECDC) rapòte twou vid ki genyen nan VIH/SIDA dyagnostik ak tretman tretman nan anpil peyi atravè rejyon an, la Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) raple mond lan ke peyi globalman dwe pran mezi imedya ak espesifik pou genyen batay kont VIH/SIDA.

“Pwogrè nan kwape nouvo transmisyon VIH an Ewòp ak globalman twò dousman pou atenn objektif mondyal pou mete fen nan SIDA pa 2030. Pou genyen batay kont SIDA a, tout moun k ap viv ak VIH dwe konnen sitiyasyon yo, rete sou tretman, epi rete viral. siprime,” te deklare Chèf Defans ak Politik Global AHF Terri Ford. “Men, aspè kritik sa yo nan repons SIDA a pa posib san yo pa ogmante envestisman pa peyi yo pou jwenn moun ki pa konnen yo se VIH pozitif epi jwenn epi kenbe yo nan swen. Tout moun, kèlkeswa idantite seksyèl, sèks, oswa estati imigrasyon, merite pou yo trete san stigma oswa diskriminasyon epi yo gen aksè san obstak nan tès ak tretman VIH.”

AHF travay nan nèf peyi Ewopeyen kote li bay swen ak tretman VIH/SIDA a plis pase 73,000 kliyan ki anrejistre. Soti janvye jiska out 2023, ekip AHF nan Ewòp te teste plis pase 125,000 moun pou VIH.

Desepsyon ak espwa apre Asanble Jeneral Nasyonzini an fini
AHF rele Johnson & Johnson pou pwofite imoral sou tretman TB