Desepsyon ak espwa apre Asanble Jeneral Nasyonzini an fini

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

78yèm Asanble Jeneral Nasyonzini an te fini jodi a nan Vil Nouyòk ak adopsyon deklarasyon sou prevansyon, preparasyon ak repons pandemi (PPPR), tibèkiloz (TB), ak kouvèti asirans sante inivèsèl (UHC). Yon Fondasyon Swen Sante SIDA Delegasyon (AHF) te patisipe nan twa sesyon panèl Nasyonzini yo e li te eksprime desepsyon paske lidè mondyal yo pa t pran angajman konkrè sou PPPR men yo te gen optimis pou yo te respekte angajman anbisye ki endike nan deklarasyon tibèkiloz la apre mond lan te tonbe sou deklarasyon TB 2018 la.

Tibèkiloz, maladi enfektye ki pi mòtèl nan mond lan, touye apeprè 1.6 milyon moun chak ane epi li se kòz prensipal lanmò pou moun k ap viv ak VIH. Pandan ke deklarasyon Nasyonzini an gen ladann langaj fò sou fini TB pa 2030, tout lidè mondyal yo dwe asire li tradui nan aksyon pou pwoteje moun kont yon maladi ki ka prevni, ka trete, ak geri.

“Deklarasyon Nasyonzini an sou tibèkiloz la pwomèt paske li esplike angajman kominote TB a defann pou yo, tankou angaje 5 milya dola chak ane nan repons TB a, aksè inivèsèl nan tretman ak sèvis TB, enkòpore sosyete sivil la nan estrateji TB, ak entegre sèvis TB ak anviwònman swen sante prensipal ak VIH,” te di Guillermina Alaniz, Direktè Defans ak Règleman Global nan AHF. "Sa te di, lidè mondyal yo dwe fè etap byen mèb nan peyi yo pou aplike angajman sa yo pou sove lavi yo - nou dwe mete fen nan tibèkiloz kòm dè milyon de lavi pandye nan balans."

Pandemi COVID-19 la te montre mond lan tout prèv ki nesesè sou sa k ap pase lè yon sistèm sante piblik mondyal ki pa prepare epi ki pa kowòdone frape ak yon epidemi maladi enfektye ki ka touye moun. Poutan, ak deklarasyon Nasyonzini an sou PPPR, chèf deta yo chwazi pou yo pa pran aksyon desizif pou asire sot pase a pa repete nan pwochen pandemi yo.

"Deklarasyon pandemi Nasyonzini an pa fè prèske ase pou kreye yon akò pandemi ki pi transparan, responsab, ak koperativ ki ka pwoteje tout peyi kont epidemi nan lavni," te di Terri Ford, Chèf Defans ak Politik Global AHF. "Mande peyi yo 'mobilize resous piblik domestik yo kòm sous prensipal finansman' pou PPPR pa akseptab - Fon Pandemi an te etabli pou yon rezon, epi nou ankouraje nasyon rich yo asire li gen $ 10 milya li bezwen imedyatman."

“Nou mande tou moun k ap pran desizyon pou yo pran angajman pi solid sou ekite pou vaksen ak pwodui medikal ak pwodiksyon vaksen lokal yo nan rejyon ak peyi Sid mondyal yo. Nou ankouraje tou peyi yo pou yo dakò sou yon estanda minimòm pou kapasite preparasyon pou pandemi - ki peyi rich yo ta dwe ede peyi ki gen pi ba revni rankontre finansyèman, "te ajoute Ford.

An repons a deklarasyon Nasyonzini an sou kouvèti asirans sante inivèsèl, kòm yon enstitisyon mondyal sante piblik ak pi gwo òganizasyon SIDA nan mond lan atravè lemond – AHF kwè tout moun nan lemonn ta dwe gen aksè a bon jan swen sante ak abòdab; sepandan, UHC pa dwe rive nan pri lòt pwogram ak repons k ap lite pou yo siviv nan mitan rate resous yo.

"Pandan ke kouvèti sante inivèsèl se yon objektif admirab pou fè jefò, repons ki deja egziste yo dwe konplètman finanse anvan efò mondyal chanje nan li - sètadi, Fon Global, Fon Pandemi, ak repons mondyal TB a," te ajoute Denys Nazarov, Direktè Global. Politik ak Kominikasyon nan AHF. “Anplis de sa, nou pa ka pèmèt Nò Global defini UHC pou Sid Global, epi moun ki gen enterè yo ak moun k ap aplike yo dwe patisipe nan tout nivo planifikasyon ak aplikasyon. Sante mondyal pa dwe konsidere kòm yon òganizasyon charitab - li dwe finanse nan yon lespri patenarya ak sipò mityèl."

AHF Louvri Sant Swen Sante VIH modèn nan Capitol Hill
Konklizyon yo mete aksan sou Bezwen ijan pou Ewòp ogmante sou SIDA