AHF Slams taktik otaj vaksen J&J a nan Lafrik di sid

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl, Pharmaceutique, Lafrik di sid, Vaksinen mond nou an pa Brian Shepherd

Dapre yon Health Policy Watch istwa, Johnson & Johnson (J&J) te itilize rate pandan pandemi COVID-19 la kòm levye pou chaje Lafrik di sid pri gonfle sou dòz vaksen yo - yon taktik ke AIDS Healthcare Foundation (AHF) te denonse kòm pwofite famasi san pitye.

“Li difisil pou dekri konpòtman J&J kòm yon lòt bagay pase ekstòsyon. Sou kontinan an ki gen prèske pa gen vaksen nan moman sa a ak yon seri vaksen agresif pa Global North, Lafrik di sid pa te gen okenn chwa ke dakò ak tou sa J&J te mande. Menm jan ak pri twòp medikaman pou VIH sa gen 20 ane, konpayi famasi yo te pwofite Afrik ak moun li yo ankò,” te di Terri Ford, Chèf Defans ak Politik Global AHF. "Sa a dwe sispann! Nou demontre nan katye jeneral J&J an septanm 2021 pou jwenn aksè ekitab nan vaksen ak konnen ki jan pou peyi ki gen revni ba ak mwayen, epi nou pral kontinye bay non ak wont konpayi pharma visye pou osi lontan ke li pran. Nou p'ap ale, e nou p'ap rete trankil!"

Apre yon tribinal te bay lòd pou piblikasyon dokiman akizisyon sekrè yo nan men gouvènman Sid Afriken an bay yon ONG lokal, Health Justice Initiative, li te vin evidan ke J&J te mande Lafrik di sid peye 15% plis pou dòz li yo pase Inyon Ewopeyen an. Anplis de sa, J&J te mande pou li pa gen okenn responsablite nan ka reyaksyon negatif vaksen yo epi sèlman te bay yon angajman vag pou delivre anbakman yo alè ak nan antye.

"Sitiyasyon an nan Lafrik di sid se endikasyon ki pi klè ankò sou poukisa nou bezwen yon Konvansyon Global Sante Piblik solid ki baze sou transparans, responsablite, ak koperasyon. Nou dwe fikse règ debaz yo kounye a – anvan yon katastwòf sante mondyal rive – pou nan yon kriz, akò akizisyon pa tounen negosyasyon ranson,” te di AHF Afrik Biwo Chèf Dr Peninnah Iutung. "An menm tan, peyi Afriken yo dwe kanpe devan entimidasyon pa gwo famasi yo epi rasanble dèyè yon apwòch rejyonal ini pou negosyasyon transparan, piblik pri dwòg yo. Antanke yon mache k ap grandi, kontinan an gen dwa ak levye pou mande pi bon kontra pou sitwayen li yo.”

Dapre menm dokiman ki pa sele yo, Pfizer ak Serum Institute of India te chaje Lafrik di sid plis pou menm dòz yo pase peyi Inyon Ewopeyen yo. Nan kad Campagne Vaccinate Our World Campaign (VOW) an 2021, AHF te òganize demonstrasyon nan katye jeneral pwodiktè vaksen Pfizer, Moderna, ak J&J, pou mande aksè a vaksen COVID-19 abòdab ak divilge konesans teknik pou pwodiksyon yo nan. Sid mondyal la. Pou aprann plis sou kanpay la, vizite https://vaccinateourworld.org/.

AHF salye Inyon Afriken ki pran plas nan tab G20 la
Lojman se yon dwa moun ki bat bravo pou nevyèm sikwi ameriken an pou entèdi sanzabri