AHF Louvri Sant Swen Sante VIH modèn nan Capitol Hill

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Modèl ki santre sou pasyan an pèmèt pi gwo diskresyon ak swen youn a youn; Sit genyen tou yon sèvis konplè AHF Famasi ak tès ak tretman STI gratis

 

WASHINGTON (26 septanm 2023) – Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ap ouvri yon nouvo Sant Swen Sante modèn sou Capitol Hill Mèkredi pou kontinye bay pasyan yo swen medikal ak sèvis dènye kri kèlkeswa sitiyasyon asirans oswa kapasite pou peye. Sit la gen tou yon sèvis konplè AHF Famasi epi li pral òganize sèvis Sant Byennèt samdi pou ofri tès ak tretman STI gratis.

 

KISA:             AHF Capitol Hill Healthcare Center Grand Ouvèti ak Koupe Riban

KILÈ:             Mèkredi, Septanm 27, 2023

TAN:               12pm - 1pm ET (Tour yo ofri jiska 4pm ET)

KI KOTE:            Sant Swen Sante AHF Capitol Hill

  • Pennsylvania Ave., SE, Ste. #310

Washington, DC 20003

KIYÈS:              

  • Conor Gray, FÈ, Direktè Medikal AHF Capitol Hill
  • Tom Myers, AHF Chèf Afè Piblik ak Avoka Jeneral
  • Mike McVicker, Direktè Rejyonal AHF, DC, Maryland, Vijini
  • Toni Flemming, DC Health / HAHSTA / Divizyon Kontwòl STD/TB: Analis Sipèvizyon Sante Piblik / Manadjè Operasyon Field
  • Christine Olejemeh, DC Health / HAHSTA Divizyon Swen ak Tretman Analis Sante Piblik
  • Japer Bowles, Direktè Biwo Majistra Afè LGBTQ

 

"AHF fyè pou l kontinye bay bon jan kalite swen ak sèvis medikal bay kliyan sant swen sante Capitol Hill nou yo nan nouvo sit sa a, epitou li elaji atensyon nou an pou plis pasyan ki bezwen yo ak yon lokal pratik sa a sou Pennsylvania Avenue," te di. Tom Myers, DO, AHF Chèf Afè Piblik ak Avoka Jeneral. "Modèl tretman nou an ede elimine baryè pou moun ki deja pran swen yo, moun ki ka pa konnen sitiyasyon VIH yo, ak moun k ap viv ak VIH ki pa nan swen kounye a."

"Sant Swen Sante Capitol Hill nou an pa gen sal datant, kidonk pasyan yo imedyatman akonpaye yo nan chanm tretman yo epi yo jwenn sèvis yo nan yon estasyon travay founisè ki sitiye santralman," te di. Mike McVicker, Direktè Rejyonal AHF, DC, Maryland, Vijini. "Objektif la se maksimize efikasite lè l sèvi avèk modèl pasyan sa a ki santre pou amelyore rezilta sante ak ogmante retansyon nan swen."

 

Kounye a, 11,904 rezidan Distri Columbia (1.8% nan popilasyon an) ap viv ak VIH. Maladi a afekte rezidan Nwa yo yon fason disproporsyonel ki reprezante anviwon 44 pousan popilasyon DC men prèske twa ka nan ka VIH yo.

AHF onè ak sonje Senatè Dianne Feinstein
Desepsyon ak espwa apre Asanble Jeneral Nasyonzini an fini