Kapòt ale bannann nan Los Angeles

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

 Kanpay "Just Use It" rejte tout kote men LA;

 "No Judgmental Bull" edited pou kouri nan 15 eta

LOS ANGELES (31 out 2023) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) kontinye ankouraje itilizasyon kapòt ak tès VIH gratis ak dènye kanpay piblisite deyò li yo, men tablo afichaj yo ki gen yon bannann ki kouvri ak kapòt ak eslogan "Just Use It" ak "useacondom.com” URL sèlman ap parèt nan Los Angeles apre plizyè konpayi piblisite nasyonal yo te refize travay atistik la.

Yon dezyèm anons AHF k ap fè pwomosyon tès VIH gratis tou ap parèt nan Los Angeles, men se sèlman li pral parèt nan lòt eta yo. "Tablo afichaj la" prezante tèt yon ti towo bèf jeyan ak mo "Pa gen okenn ti towo bèf jijman" ak URL la "freeHIVtest.net,” ki mennen moun yo nan yon moun ki ka chèche kote. Konpayi panno afichaj nasyonal yo te refize tou pou vèsyon orijinal anons sa a ki te li "Pa gen okenn jijman," ki te egzije AHF pèdi fen mo a.

“Se yon ti towo bèf jijman ke nou pa ka fè yon anons ak yon bannann ki gen kapòt. Se jis yon moso fwi,” Michael Weinstein, prezidan ak kofondatè AHF te di. "Nou ka moralis nan atitid, men pousantaj k ap monte nan STIs nan Kalifòni pwouve ke nou se edonist nan konpòtman. Nou bezwen piblisite franche pou jwenn pwen an atravè. Konsènan mo "bullsh * t, mwen panse ke bato a te navige paske nou tande konbyen fwa nou tande pawòl la sou televizyon jou sa yo."

Nan Kalifòni, pousantaj ka gonore ak sifilis te monte 22.2% ak 30.7% respektivman ant 2017 ak 2021.

Tès VIH gratis AHF se vrèman gratis epi li disponib nan yon varyete kote ki pratik. Nenpòt moun ka vizite yon Sant Byennèt, Famasi AHF, Inite Tès Mobile, oswa Out of the Closet Thrift Store pou jwenn yon rezilta tès VIH rapid ak egzat nan kèk minit. AHF gen orè ki pa tradisyonèl yo, yon modèl ki pa bezwen randevou, ak yon angajman pou kreye espas kote moun yo santi yo an sekirite pou resevwa enfòmasyon ak sèvis ki kapab sansib.

A meta-analiz plis pase 60 etid sou stigma ak moun k ap viv ak VIH montre ke stigma ki gen rapò ak VIH gen yon enpak prejidis sou rezilta ki gen rapò ak sante. Moun ki fè eksperyans stigma ki gen rapò ak VIH yo gen 21% mwens chans jwenn aksè oswa itilize sèvis sante ak sosyal, e gen asosyasyon enpòtan ant stigma ki gen rapò ak VIH ak enkyetid, kalite lavi, sante fizik, detrès emosyonèl ak mantal, ak pratik risk seksyèl. .

Anons "No Judgmental Bull" yo ap parèt nan 32 vil nan 15 eta nan tout peyi a, tankou Kalifòni, DC, Florid, Georgia, Illinois, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nevada, New York, Ohio, South Carolina, Texas, Virginia ak Washington. .

Panno afichaj "Just Use It" yo monte nan sis kote santral Los Angeles sa yo:

  • Hollywood Blvd ak/o Highland
  • Broadway s/o 5th St
  • Beverly 300' san Vermont
  • Wilshire & Highland
  • Palms Blvd. @ Motè
  • Beverly Blvd. n/lw/o La Brea Ave.

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon swen sante VIH/SIDA nan mond lan, bay plis pase 1.8 milyon moun nan 45 peyi, ki gen ladann Etazini ak nan Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik, ak Rejyon Azi/Pasifik la. Ewòp. Pou aprann plis sou AHF, vizite nou sou Entènèt nan AIDShealth.org, jwenn nou sou Facebook, swiv nou sou Instagram, Twitter, epi TikTok, ak abònman nan nou an AHF Orè podcast.

# # #

Lojman se yon dwa moun ki bat bravo pou nevyèm sikwi ameriken an pou entèdi sanzabri
Retounen sou done COVID se yon menas pou sante mondyal