Konsèy vil la prezève Morris Kight Home, kenbe istwa LGBTQ+

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Nan vòt inanim, manm konsèy yo deziyen 4th Rezidans nan lari a granpapa mouvman LGBTQ+ yon vil Los Angeles Moniman Kiltirèl Istorik (HCM)

Kounye a, mwens pase yon pousan nan sit HCM vil yo onore kominote LGBTQ+

LOS ANGELES (8 Out 2023) Defansè soti nan AHF ak li yo Lojman se yon dwa moun Divizyon (HHR) te aplodi epi remèsye Konsèy Vil Los Angeles pou vòt inanim li jodi a ki te apwouve estati Monument Kiltirèl Istorik (HCM) pou rezidans Morris Kight, yon 20.th syèk Los Angeles LGBTQ+ dwa pyonye lajman konsidere kòm granpapa mouvman LGBTQ+ la.

 

Kay la, sou 4th Street nan katye Westlake a, se nan distri Manm Konsèy Eunisses Hernandez (Distrik #1) epi li nan lis la Kalifòni Rejis Resous Istorik. Vòt Konsèy la jodi a pèmèt pou konstriksyon inite lojman adisyonèl ak anpil bezwen sou pwopriyete a; sepandan, li presize bungalow ankadreman an bwa Kight nan epòk 1920 yo pa ka raze oswa deplase soti nan sit la.

 

“Vòt inanim Konsèy la pou sove kay Morris Kight se yon gwo onè pou memwa li,” te di Susie Shannon, Direktè Politik pou Lojman Se Yon Dwa Moun. "Nou remèsye Konsèy la paske li sipòte kominote LGBTQ+ la epi nou rekonesan espesyalman pou kontribisyon Kight yo rekonèt ak konsève."

 

Manm Konsèy Hernandez te deja ankouraje deziyasyon pi piti 'sit nan', ki vle di yon pwopriyetè pwopriyete a te kapab rache pwopriyete a epi redevlope sit la, yon bagay defansè yo te konprann pwopriyetè sit aktyèl la te gen entansyon fè. Depi dènye atik la te vini devan konsèy la nan mwa jen, Hernandez te adousi opinyon li epi li te kreye mosyon konpwomi yo te vote epi ki te pase pi bonè jodi a.

 

Stonewall Demokratik Club la ak Los Angeles LGBT Center—tou de ki Kight te jwe yon wòl kle nan fondasyon—ak Los Angeles Conservancy tou te apiye estati HCM pou pwopriyete a.

 

Apre temwayaj devan Konsèy la ak vòt Konsèy la ki vin apre, defansè yo te rejwenn manm lokal SEIU 721 an solidarite andeyò City Hall nan grèv yon sèl jou sendika a ki te fikse pou Madi tou.

 

 

# # #

Kanpay Kontwòl Lwaye Lanse nan Valley Central ki gen anpil frape
Konsèy Vil LA te espere pou sove kay Morris Kight