Retounen sou done COVID se yon menas pou sante mondyal

In Global En, Nouvèl pa Brian Shepherd

SIDA Swen Sante Fondasyon an pè pa n bès nan rapò sou done epidemyolojik COVID-19 pa peyi yo bay Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) epi li mande Eta Manb Nasyonzini yo pou yo pran yon pozisyon pi sevè sou disponiblite, transparans, ak responsablite nan sante piblik vital. estatistik.

Dapre Health Policy Watch, nan 243 eta manm OMS ak teritwa yo, se sèlman 54 ki toujou rapòte lanmò COVID-19 regilyèman, e jis 20 peyi soumèt done sou pasyan yo admèt nan inite swen entansif (ICU) ak nimewo entène lopital. N bès nan rapò a rive nan yon moman kote toujou gen 1.4 milyon ka COVID-19 chak mwa ak 2,300 lanmò.

“San done alè ak fyab, nou ta ka vole avèg nan yon nouvo souch ki ka touye moun nan COVID-19, epi nou pa ta menm konnen li. Pati ki enplike nan negosyasyon Akò Sante Piblik Mondyal la dwe fè efò maksimòm pou asire pataje done ak transparans vin yon pati fondamantal nan nouvo akò pandemi an,” te di Prezidan AHF Michael Weinstein. "Sa a se pa yon nouvo pwoblèm. Depi lontan repons mondyal pou VIH te antrave pa rapò done pòv yo. Pou anpeche epi konbat epidemi ak epidemi ak efikasite, sekouris premye liy yo dwe gen done serye ak alè - li enpòtan anpil pou sekirite sante piblik mondyal la.”

Kapòt ale bannann nan Los Angeles
Cigna anba dife pou pratik jesyon benefis famasi ki pa etik