Sèvi ak Doxy pou Prevni MST mande Atansyon

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Ak dwòg ki reziste enfeksyon seksyèlman transmisib deja nan ogmantasyon, AHF avèti preskri antibyotik pou preskripsyon apre ekspoze (PEP) ta ka vin pi mal.

 

LOS ANGELES (12 jiyè 2023) Kòm li "Avètisman Gonore!” tablo afichaj toujou ap monte sou 36 vil nan 16 eta atravè nasyon an, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon swen sante VIH/SIDA nan mond lan, gen enkyetid Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) plan yo rapòte pou andose yon sèl dòz antibyotik doxycycline pou prevansyon apre ekspoze (PEP) pou anpeche pwopagasyon enfeksyon seksyèlman transmisib (STIs).

 

Pandan ke yon etid NIH finanse te jwenn doxycycline diminye enfeksyon STI, otè yo te rapòte "yon ti ogmantasyon nan rezistans anti-bakteri" [1] ki konsistan avèk etid anvan yo sou echèk tretman Doxycycline STI akòz rezistans antibyotik [2, 3]. Apeprè mwatye nan tout enfeksyon gonore yo rezistan a omwen yon antibyotik [4], epi CDC rapòte gonore se yon "rezistans enkyetid" lè li rive tetrasiklin (yon klas antibyotik gwo spectre ki gen ladan doxycycline, antibyotik rekòmande pou DoxyPEP) [5].

 

"Nou inyore risk pou ogmante rezistans antibyotik nan gwo danje pou sante piblik mondyal la," te di Michael Weinstein, prezidan ak kofondatè AHF. "Nou deja fè fas a rezistans dwòg danjere pou tretman gonore. Kapòt yo rete mwayen ki pi efikas pou anpeche MST.”

 

 

Referans:

[1] Enstiti Nasyonal Sante. (6 avril 2023). Etid NIH-finanse jwenn doxycycline diminye enfeksyon seksyèlman transmisib pa de tyè. Nouvèl yo. Disponib sou Entènèt: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-funded-study-finds-doxycycline-reduces-sexually-transmitted-infections-two-thirds

[2] Stamm LV. (2010). Defi mondyal Treponema pallidum ki reziste antibyotik. Ajan antimikwòb ak chimyoterapi, 54(2): 583-589. Disponib sou entènèt: https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/aac.01095-09

[3] Grant JS et al. (2019). Pwofilaksi Doxycycline pou enfeksyon bakteri transmèt seksyèlman. Klinik Maladi Enfektye, 70 (6): 1247-1253. Disponib sou entènèt: https://academic.oup.com/cid/article/70/6/1247/5557867

[4] Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (23 desanm 2022). Konbat menas gonore ki reziste antimikwòb. Disponib sou entènèt: https://www.cdc.gov/std/gonorrhea/drug-resistant/carb.htm
[5] Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (2013). Menas rezistans antibyotik nan Etazini, 2013. Disponib sou entènèt: https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/ar-threats-2013-508.pdf

 

 

Desizyon Abitraj valide Teyori Antitrust AHF kont PBM Prime Therapeutics
Pwogram 340B la se yon sovtaj. Kongrè a ta dwe pwoteje li kont Big Pharma