Desizyon Abitraj valide Teyori Antitrust AHF kont PBM Prime Therapeutics

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Abitrè pèmèt senk nan sèt reklamasyon—ki gen ladan vyolasyon antimonopòs ak vyolasyon kontra—pou kontinye nan ka kont Prime Therapeutics pou fikse, ak yon konkiran biznis dirèk, pousantaj ranbousman yo peye famasi endepandan tankou AHF.

 

LOS ANGELES, CA (12 jiyè 2023) AIDS Healthcare Foundation (AHF), dirijan founisè swen sante pou moun k ap viv ak VIH/SIDA atravè mond lan, te ranpòte yon viktwa legal enpòtan nan yon Asosyasyon Abitraj Ameriken an abitraj kont Prime Therapeutics LLC, youn nan pi gwo administratè benefis famasi (PBMs) nan peyi a. AHF te bat tantativ Prime pou mete fen nan tout ka a epi yo pral pèmèt yo avanse kont Prime sou reklamasyon vyolasyon antitrust ak lòt mal sivil.

 

Nan fen mwa jen, Abitrè David R. Cohen, Esk., te bay desizyon li an akòde an pati ak demanti an pati mosyon Prime a pou rejte ka AHF la. Abit Cohen te kenbe senk nan sèt reklamasyon AHF yo, li rejte de sèlman.

 

“Dèksyon abit la patikilyèman enpòtan pou valide teyori AHF la per-se (otomatik) vyolasyon antitrust nan nati a nan fikse pri pa Prime. AHF ap prepare kounye a pou pwouve reklamasyon sa yo, nan pwochen faz abitraj la,” te di Jonatan M. Eisenberg, Adjwen Avoka Jeneral pou AHF. "Abitr Cohen te jije tou ki pa rezonab e li te refize fè respekte lwa limit kontra pou yon ane Prime ki ta ka anpeche nenpòt nan reklamasyon AHF yo menm tande."

 

Istorik

Prime se yon manadjè benefis famasi (PBM), yon "middleman" nan sistèm distribisyon medikaman sou preskripsyon Ozetazini. Prime aji kòm yon gadyen ant famasi ak konpayi asirans sante.[1]  Prime fè grandizè pou li administre konpozan benefis famasi plan asirans sante pou anviwon 38 milyon moun Ozetazini. Anpil nan moun sa yo se pasyan nan famasi AHF. Depi 2020, AHF te ranpli plizyè santèn milye preskripsyon medikaman pou pasyan ki gen PBM Prime.

 

Depi Avril 2020, Prime te fè espre aliman pousantaj ranbousman famasi li yo ak sa yo yon lòt PBM, Express Scripts, Inc. De PBM yo pa fè sa yo sipoze fè nan yon sistèm mache lib, sètadi konpetisyon sou pri pou atire famasi nan rezo founisè yo. Scheme sa a andomaje non sèlman AHF ak lòt famasi dirèkteman men tou finalman mal pasyan yo ak tout tiyo preskripsyon medikaman nan peyi sa a.

 

Eisenberg te ajoute: "AHF kontinye gen rezon reyèl pou nou pè pou nou ka fè fas ak vanjans nan men Prime paske li te ekspoze li kòm yon pri ki fikse. “Sepandan, nou pran risk sa a nan non pasyan nou sèvi yo ak anpil lòt famasi endepandan ki afekte yo pou eseye sispann konplo Prime ki manifestement ilegal.”

 

Desizyon abitraj Premye/AHF lyen

 

[1] Remak: An reyalite, Prime se yon gwoup konpayi asirans sante Blue Cross ak/oswa Blue Shield ki posede.

J&J-Stop TB Partnership Deal yon etap pozitif men plis bezwen
Sèvi ak Doxy pou Prevni MST mande Atansyon