Rezilyans rekonpanse: Youn nan pi rafine rekonpans prestijye AHF

In Eblast pa Brian Shepherd

Nan onè pandan tout lavi li nan travay ak akonplisman nan domèn medikal, Doktè Adele Schwartz Benzaken AHF a te resevwa meday Lòd Nasyonal Merit Syantifik li te deja revoke nan men Prezidan Brezil Luiz Inácio Lula da Silva nan yon seremoni nasyonal mwa pase a. Administrasyon anvan Brezil la te retire prim Doktè Adele a an 2021 anvan li te kapab aksepte li, sa ki te pouse 21 syantis ki te bay gwo onè a. refize meday yo nan pwotestasyon.

"Plis pase prim lan, seremoni sa a te sou reyinyon - ak divès peyi nou an ki te detwi pa politik reyaksyonè ak fachis, ak SUS [sistèm sante brezilyen an] ke nou te goumen pou depi 1988, ak ak Prezidan Lula ak tout utopi yo. ke li te aprann nou rèv pandan plizyè ane,” te di AHF Senior Global Medical Director Dr Adele pandan seremoni an. "Pou Prezidan Lula, reprezantan Sosyete Brezilyen pou Pwogrè Syans yo, Akademi Brezilyen Syans yo, Ministè Syans, Teknoloji ak Inovasyon yo, ansanm ak kanmarad mwen yo ki te refize meday yo nan men moun ki pa t gen non yo, ki te refize meday yo an solidarite. Mwen bay rekonesans etènèl mwen."

Doktè Adele te rejwenn fanmi AHF an 2019 e li te travay nan prevansyon, kontwòl ak swen STI ak VIH depi 1983. Li te jwe yon wòl enpòtan nan konbat VIH ak lòt STI nan Brezil ak nan lemonn, ki gen ladan travay vaste ak popilasyon vilnerab yo ak kominote endijèn yo. Amazon an.

Lòt ansyen travay li genyen ladan yo: Direktè Rejyonal pou Amerik Latin nan Inyon Entènasyonal Kont Enfeksyon Seksyèlman Transmèt (IUSTI); manm konsèy Sosyete Entènasyonal pou Rechèch Maladi Transmèt Seksyèlman (ISSTDR); manm komite sètifikasyon OPS-Òganizasyon Panameriken sou eliminasyon sifilis ak VIH de Saúde ak vis prezidan "Komite Direksyon pou fikse objektif 2025 la ak bezwen resous 2020-2030 ak estimasyon enpak" ONUSIDA / Jenèv.

Brezil te kreye Lòd Nasyonal merit syantifik onè an 1993 pou rekonèt reyalizasyon distenge ki te kontribye nan devlopman syantifik ak teknolojik nan peyi a.

"Avètisman Gonore" Entansifye Globalman
AHF andose Pwopozisyon Komite Sena a pou Detache R&D de Pri Medikaman