AHF andose Pwopozisyon Komite Sena a pou Detache R&D de Pri Medikaman

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

WASHINGTON (an jiyè, X) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te pibliye deklarasyon sa a konsènan dènye efò Komite Sena, Sante, Edikasyon, Travay ak Pansyon (HELP) Sena Etazini an pou re-otorize Lwa sou Preparasyon pou Pandemi ak Tout Danje (PAHPA):

“AIDS Healthcare Foundation akeyi apwòch toulede bò Komite HELP Sena Etazini an pou re-otorize lejislasyon preparasyon pou pandemi. Lwa sou Preparasyon pou Pandemi ak Tout Danje pral pwoteje kont dezòd nan rezèv nasyon an nan famasetik enpòtan,” te di Michael Weinstein, AHF prezidan ak kofondatè. “AHF aplodi Senatè Ameriken Bernie Sanders (I-Vt.) ak Bill Cassidy (R-La.) pou dispozisyon etid rechèch pri nan PAHPA ki pral evalye nouvo modèl pou rechèch byomedikal ki pa konte sou rezon pou pwofi nan dwòg. konpayi yo. Altènatif nan modèl tradisyonèl ki konekte depans R&D ak pri medikaman yo pral benefisye tout Ameriken yo.”

 

 

Rezilyans rekonpanse: Youn nan pi rafine rekonpans prestijye AHF
Sexy Take on 'A West Side Story' retounen nan wikenn sa a